EP i UNTZ analizirat A�e utjecaj na kvalitet zraka u tuzlanskoj kotlini

04.02.2018 15:47
timthumb
 

Prirodno-matematiA?ki fakultet Univerziteta u Tuzli prijavio se na tender za ugovore o javnoj nabavci usluga koji je raspisala Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u decembru 2017. godine pod nazivom “Izrada analize utjecaja na kvalitet zraka u Tuzlanskoj kotlini”.

Dekan Prirodno-matematiA?kog fakulteta Univerziteta u Tuzli Vedad PaA?iA� izrazio je nadu da A�e ovaj fakultet biti izabran za izvoA�aA?a radova o ovoj temi koja je veoma aktuelna i interesantna ne samo za akademsku zajednicu i privredu, nego posebno za A?iru javnost.

Nepobitnom je nazvao A?injenicu da Tuzla ima zagaA�en zrak i da je jedan od evropskih gradova s najveA�im antropopresingom na atmosferski kompleks, a kvalitet zraka je naroA?ito naruA?en u hladnijem dijelu godine, kada, prema podacima stacionarnog monitoringa, koncentracije sumpordioksida i praA?ine A?esto dostiA?u veoma visoke vrijednosti.

– UA?e gradsko jezgro je posebno optereA�eno ovim polutantima, a to se moA?e utvrditi analizom satnih, dnevnih, mjeseA?nih i godiA?njih vrijednosti emisijskih koncentracija polutanata na instaliranim mjernim stanicama za praA�enje kvaliteta zraka – pojasnio je PaA?iA�.

IstraA?ivanja su pokazala da se prekoraA?enja graniA?nih vrijednosti, uvjetovano malim kapacitetom atmosferskog kompleksa tuzlanske kotline, deA?avaju skoro iskljuA?ivo u zimskom periodu i u tom periodu zabiljeA?ene su visoke koncentracije polutanata.

Samo na jednoj mjernoj stanici tokom jednog mjeseca koncentracije sumpor-dioksida su u oko 140 navrata prelazile utvrA�enu satnu vrijednost za epizodu pripravnosti (350 A�g/m^3), u oko 40 navrata za epizodu upozorenja (440 A�g/m^3) te A?ak u 20 navrata za epizodu uzbune (500 A�g/m^3).

– Kao odgovorni nauA?ni radnici i djelatnici jednog od fakulteta koji ima najveA�e interdisciplinarne i multidisciplinarne kapacitete u regionu uopA�e, nadamo se da A�emo biti u prilici dati nauA?no zasnovane podatke i analize o kvalitetu zraka u tuzlanskoj kotlini – kazao je dekan.

Ta analiza trebala bi omoguA�i svim relevantnim faktorima A?ire javnosti da ove nauA?no potrkijepljene informacije iskoriste kako bi se A?to prije i efektivno djelovalo da bi se kvalitet zraka i A?ivota u tuzlanskoj kotlini popravio, ukazujuA�i sa A?to je moguA�e veA�om pouzdanoA?A�u na konkretne uzroke zagaA�enja zraka.

Na ovaj naA?in A�e se pokuA?ati, zakljuA?io je dekan PaA?iA�, konaA?no dati definitivan i nauA?no utemeljen odgovor na ovo krucijalno vaA?no druA?tveno i nauA?no pitanje, a Prirodno-matematiA?ki fakultet na ovaj naA?in A?eli da pokaA?e da A�e u buduA�nosti mnogo viA?e djelovati u smislu podizanja nivoa odgovornosti akademske zajednice prema druA?tvenoj zajednici u cjelini.

Da bi analiza trebala dati nauA?no utemeljen odgovor koliko ko od poznatih emitenata doprinosi opA�em stanju slaA?e se i direktor Termoelektrane Tuzla Izet DA?ananoviA�, posebno istiA?uA�i da problem aerozagaA�enja nije lokalne naravi nego je to globalni problem.

Naglasio je da su zagaA�ivaA?i Termoelektrana, saobraA�aj, mala loA?iA?ta, druga postrojenja i tu je i eventualni dolazak oneA?iA?A�enih plinova primjera radi iz Ugljevika, koji je Tuzli vrlo blizu, a to je jedan od najveA�ih emitenata A?tetnih plinova u regionu.

– Na osnovu te studije svi oni koji budu identificirani kao subjekti koji doprinose oneA?iA?A�enju bi trebali napraviti svoje strategije i planove te ih realizirati u razumnom roku kako bi se ova problematika poA?ela rjeA?avati – kazao je DA?ananoviA� u razgovoru za Fenu.

zoloft tablets buy, purchase Zoloft

Odgovorno je potvrdio da A�e Termoelektrana Tuzla u najkraA�em roku realizirati planove za smanjenje emisije polutanata i to mnogo brA?e nego A�e se uraditi sistemske mjere u oblastima mikroloA?iA?ta ili oblasti saobraA�aja.

Na pitanje zaA?to se to nije ranije uradilo, kazao je da postoje nadleA?ne institucije A?ija je ustavna obaveza nadzirati kvalitet vode, zraka i tla, ali i da bi se sprijeA?ile spekulacije o cijelom ovom problemu.

– Bilo bi prirodno da se ovakve studije urade na nauA?no utemeljen naA?in iz kojih bi proistekli precizniji podaci, koji bi sprijeA?ili spekulacije. Vrlo A?esto se prezentiraju podaci upitnog kvaliteta i vjerodostojnosti koji ponekad imaju zbunjujuA�u ulogu, a kad-kad unose i paniku – njegov je stav.

Studija koju A�e uraditi Prirodno-matematiA?ki fakultet, tvrdi DA?ananoviA�, proA�i A�e struA?nu reviziju i bit A�e javno publikovana u saradnji s lokalnom zajednicama i nadleA?nim ministarstvima u Vladi Tuzlanskog kantona kako bi bila verificirana i postala osnova za strategije i operativni planove kako ovu situaciju popraviti u razumnom periodu A?ak i rijeA?iti taj problem odnosno svesti kvalitet zraka primjereno svakom A?ovjeku.

Napomenuo je da je Termoelektrana najveA�i termoenergetski objekat u BiH, gotovo svaki drugi kilovat sat u Javnom preduzeA�u Elektroprivreda BiH proizvodi se u Termoelektrani Tuzla i ona tokom jedne godine u elektriA?nu energiju pretvori 3.800.000 tona uglja.

– Nesporno je da je to najveA�i termoenergetski objekat s najveA�om produkcijom produkata sagorijevanja iako nije jedini. U neposrednom okuA?enju joA? je nekoliko privrednih subjekata koji svoj rad baziraju na spaljivanju uglja ili drugih energenata i takvi su Fabrika sode i GIKIL Lukavac – naveo je.

TakoA�er, istaknuo je da je saobraA�aj jedan od vaA?nih emitenataA�ispuA?nih plinova, a sve viA?e se razvija i princip zagrijavanja individualnih stambenih objekata putem pojedinaA?nih kotlovnica u kojima se u najveA�em broju sluA?ajeva spaljuje ugalj razliA?itih hemijskih sastava, a pored toga u loA?iA?tima se nekontrolirano spaljuju i druge materije.

Iako je Termoelektrana Tuzla najveA�i termoenergetski objekat, ona je najviA?e uA?inila, tvrdi direktor, na smanjenju negativnog uticaja na okolinu, te su na svim termoenergetskim postrojenjima ugraA�eni filteri za smanjenje emisije ugljene praA?ine u atmosferu.

Zbog toga je emisija tih emitenata sada svedena na nivo koji je usuglaA?en sa evropskim direktivama, pojaA?njava DA?ananoviA�, a i pored toga zbog primjene savremenih tehnologija inoviranja procesa sagorijevanja znaA?ajno je smanjena emisija azotnih oksida pa i sumpor-dioksida.

UraA�eno je i mnogo toga kada je u pitanju emisija u vodu te je Termoelektrana Tuzla na minimum svela zagaA�enje vode, a direktor oA?ekuje da A�e ove godine to biti potpuno rijeA?eno.

Plan je izgraditi postrojenja za osumporavanje, A?to znaA?i suspenzija sumpor-dioksida, sumpor-trioksida i joA? nekih A?tetnih polutanata i svoA�enje tih koliA?ina zagaA�ujuA�ih materija na nivo koji je propisan vaA?eA�im i buduA�im evropskim direktivama.

Elektroprivreda je donijela odluku i o tome informirala Sekretarijat Energetske zajednice jugoistoA?ne Evrope u BeA?u, da A�e ove godine otpoA?eti aktivnosti na izgradnji sistema postrojenja za osumuporavanje dimnih plinova u termoelektranama Tuzla i Kakanj.

Kao drugi vaA?an projekat Termoelektrane Tuzla direktor je naveo izgradnju Bloka 7 za koji su aktivnosti veA� pri kraju, a on bi bio ekonomski isplativiji, energetski efikasniji i ekoloA?ki prihvatljiv sa stanoviA?ta direktiva za velika loA?iA?ta propisanih za cijelu Evropu.

Kako je zakljuA?io u ovu oblast potrebno je ukljuA?iti sve relevantne institucije od lokalnog nivoa do federalnog nivoa, te struku, ali i nevladin sektor u smislu traA?enja rjeA?enja, a ne samo ukazivanja na problem.

Smatra da bi dio rjeA?enja problema trebali biti i graA�ani koji A�e jasno iznijeti svoje zahtjeve kako bi se svi angaA?irali da se o (ne)kvalitetu zraka govori samo u zimskim mjesecima nego da to bude tema cijele godine sve dok se ovaj problem ne rijeA?i.

(TIP/Fena)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.