Usvojen budA?et Federacije BiH za 2018.; Premijer NovaliA�: ‘Gotovo deset posto cjelokupnog iznosa treba da bude utroA?eno u kapitalne investicije’

19.01.2018 17:02
timthumb
 

Federacija Bosne i Hercegovine dobila je budA?et za 2018. godinu kao akt potvrA�en u oba doma Federalnog parlamenta koji stoga moA?e stupiti na snagu.U srijedu je budA?et potvrdio PredstavniA?ki dom, a danas i Dom naroda, oba na vanrednim sjednicama.BudA?et je predloA?ila Federalna vlada u najveA�em dosadaA?njem nominalnom iznosu od 2,88 milijardi KM.

PremijerA�Fadil NovaliA�, obrazlaA?uA�i budA?et A?lanovima Parlamenta, naveo je da znaA?ajno viA?e novca nego prije, gotovo deset posto cjelokupnog iznosa, treba da bude utroA?eno u kapitalne investicije.A�BudA?et, veA�i za 135 miliona KM nego u 2017. godini, znaA?ajno je drugaA?iji od dosadaA?njih, znaA?ajno A�e poduprijeti ekonomiju i rezultat je dosadaA?njeg rada Vlade Federacije BiH, izmeA�u ostalog na poboljA?anju poslovnog ambijenta i restriktivnijoj fiskalnoj politici kad je rijeA? o troA?kovima, ustvrdio je premijer.

– To je kvalitetan, ali i viA?e nego realan dokument -rekao je premijer NovaliA�.

Prihodi od indirektnih poreza su u odnosu na budA?et 2017. poveA�ani za pet posto odnosno za 80,4 miliona KM, a neporezni prihodi za 193,7 mil. KM.

– BudA?etski rashodi poveA�ani su za 166,2 miliona KM, meA�utim, posmatrajuA�i pojedinaA?no, naglaA?avam da A�e i tokom 2018. godine fokus biti stavljen na restriktivnu budA?etsku politiku i ograniA?avanje rasta tekuA�e potroA?nje – NovaliA�eve su rijeA?i.

TekuA�i rashodi smanjeni su za 22 miliona KM jer Vlada, po premijerovim navodima, namjerava i dalje provoditi politiku ograniA?enja poveA�anja broja uposlenih u federalnim organima uprave osim kod tri institucije, a to su Vrhovni sud, Federalno tuA?ilaA?tvo i sudska policija. U ove tri institucije poveA�an je broj uposlenih za 65 (plus 13 novouposlenih u Vrhovnom sudu koji su planirani rebalansom budA?eta FBiH za 2017. godinu), a razlog je poA?etak rada posebnih odjela pri Vrhovnom sudu i TuA?ilaA?tvu Federacije BiH, odnosno implementacija seta antikoruptivnih zakona. Ovo je iskljuA?ivi razlog zaA?to je doA?lo do blagog porasta izdvajanja novca za plaA�e i naknade u 2018. godini, navodi NovaliA�.

A�- Jedan od najvaA?nijih prioriteta Vlade Federacije BiH u narednom periodu je jaA?anje vladavine prava – zakljuA?io je on.

Po rijeA?ima premijera FBiH, nepromijenjeni su ostali materijalni budA?etski troA?kovi neophodni za funkcioniranje federalnih organa uprave.

Kad je rijeA? o razvojnoj komponenti budA?eta za 2018., ulaganja u putnu infrastrukturu, odnosno projekte autocesta i brzih cesta, planirana su u iznosu od 183 miliona KM, a Vlada je izvore za ovaj projekt pronaA?la u akumuliranoj dobiti javnih preduzeA�a.

U cilju privlaA?enja investicija u pojedine lokalne zajednice, planirano je pet miliona KM za izgradnju industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave, a osim navedenih sredstava koja A�e biti usmjerena niA?im nivoima vlasti, planirano je poveA�anje ukupnog iznosa koji se svake godine izdvaja za te namjene. Planirana suma za 2018. A�godinu je 18 miliona KM kao budA?etska podrA?ka kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Nastavak aktivnosti ka poveA�anju zaposlenosti u Federaciji BiH planira se realizirati kroz projekt Programa podrA?ke zapoA?ljavanju finansiranog od Svjetske banke u iznosu od 12,7 miliona KM.

Cilj pojaA?anog ulaganja u A?eljezniA?ku infrastrukturu je nastavak pozitivnih pomaka u finansijskim, ali i drugim parametrima koji se biljeA?e u poslovanju A?eljeznica Federacije BiH, pa je budA?etski transfer poveA�an za A?est miliona na ime izmirenja obaveza preuzetih po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji A?eljeznica FBiH, A?to A�e znaA?ajno ojaA?ati likvidnost ovog preduzeA�a.

– DuA?ni smo odrA?avati i A?eljezniA?ku infrastrukturu, pa je 2,7 miliona KM planirano za elektrifikaciju A?eljezniA?ke pruge na dionici BihaA� – Blatina – kazao je takoA�er federalni premijer obrazlaA?uA�i budA?et parlamentarcima.

A�U cilju poboljA?anja statusa mlaA�ih kategorija stanovniA?tva i potrebe za rjeA?avanjem njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja, Vlada planira putem Union banke formirati posebnu kreditnu liniju s kamatnim stopama maksimalno do tri posto, koja A�e biti usmjerena za rjeA?avanje stambenog pitanja mlaA�ih kategorija stanovniA?tva. Planirano je da se sredstva u iznosu od 10 miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci udruA?e sa sredstvima banke kako bi se obezbijedila kreditna linija od oko 20 miliona KM.

BudA?etski transferi za socijalne kategorije, boraA?ke i neratne invalide, ostaju u dosadaA?njem nivou, a A?est miliona KM je predviA�eno za pomoA� zdravstvenim ustanovama.

Ukupni transferi koji se doznaA?avaju Zavodu PIO planirani su u iznosu od 258 miliona KM, za pet miliona KM viA?e nego u 2017. godini.

Transfer drugim nivoima vlasti i fondovima za A?tete nastale uslijed poplava planiran je u iznosu od 1,8 miliona KM, odnosno za milion KM viA?e nego prethodne godine.

Federalni premijer je konstatirao da je njegova vlada pristupila oprezno i konzervativno kad je rijeA? o finansiranju budA?eta Federacije BiH za 2018. godinu te je finansiranje najveA�im dijelom bazirala na domaA�im izvorima, prvenstveno obveznicama planiranim u iznosu od 150 miliona KM.

– NaglaA?avam da se od ovog iznosa vrA?i refinansiranje 120 miliona KM obveznica koje nam dospijevaju u toku 2018. godine. Planirana je prodaja potraA?ivanja u iznosu od 60 miliona KM i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 360 miliona KM jer su oni ekonomski najisplativiji, nemaju kamate ili je kamata negativna. NaglaA?avam da se i kod trezorskih zapisa radi o refinansiranju dospjelih obaveza i nema poveA�anja neto duga po ovom osnovu u odnosu na 2017. godinu – NovaliA�eve su rijeA?i.

Kad je rijeA? o vanjskom zaduA?ivanju, planirano je u iznosu od 43 miliona KM i najveA�im dijelom se odnosi na doznaA?avanje novca od Svjetske banke.

– NaglaA?avam da planirane projekcije rasta GDP za 2018. godinu iznose 3,4 posto za BiH, odnosno 4,5 posto za Federaciju. Finansijska stabilnost budA?eta jedan je od nultih prioriteta, a dokaz tome jeA� i A?injenica da je Vlada u potpunosti sanirala akumulirani deficit budA?eta koji smo zatekli u iznosu od 175 miliona KM te planiramo izmiriti i obaveze prema poljoprivrednicima, koje A?ak nisu bile ni evidentirane, odnosno nisu uopA?te bile u finansijskim izvjeA?tajima – kazao je premijer.

Odgovorna fiskalna politika koju provodi Vlada FBiH ogleda se u konstantnom umanjenju vanjskog duga Federacije BiH buduA�i da se zadnjih godina vrA?i znaA?ajno veA�i servis duga nego A?to se zaduA?uje. To se moA?e vidjeti i u budA?etu za 2018., gdje se planira servis duga, zajedno s kamatama, u iznosu od 1.241,3 miliona KM dok je zaduA?ivanje, domaA�e i vanjsko, planirano u iznosu od 613 miliona, dakle u duplo manjem iznosu, zakljuA?io je premijer Federacije Bosne i Hercegovine obrazlaA?uA�i A?lanovima Parlamenta federalni budA?et za 2018.

– Ova godina je od krucijalnog znaA?aja, moramo uA?initi sve da pokrenemo znaA?ajan investicioni zamah, a ovaj budA?et se u tom smislu znaA?ajno razlikuje od dosadaA?njih – zakljuA?io jeA� premijer Federacije BiH Fadil NovaliA�.

(TIP/Fena)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.