ZaA?to smo roA�eni? Strijelac da nadahnjuje, a Rak da pomaA?e

13.01.2018 08:03
42c0e959167b03ba7a6a
 

Za ostvarenje karmiA?kog poziva potrebni su nam talenti i znanja, a o njima, kao i o karmi koju ste odabrali, mnogo otkriva vaA? horoskopski znak. PrateA�i svoj put otkrit A�ete mnogo i o sebi… Svaki A�e horoskopski znak po roA�enju dobiti sudbinski zadatak koji mora ispuniti kako bi si olakA?ao postojanje na planeti. Ta predodreA�enost za ostvarivanje nekih ciljeva, koji su postavljeni tako da ih moA?ete svladati ako se dovoljno posvetite sebi, ujedno A�e vam pomoA�i da shvatite neke duboko skrivene kutke vaA?e osobnosti, odnosno ono A?to vi istinski jeste.

Ovan

U vaA?em A?ivotnom ugovoru sa svemirom stoji daA�morate istraA?iti svoju osobnost, otkriti svoj karakter i izraziti vlastiti identitet. VaA? put jeA�put postizanja uspjeha kroz snagu, samopouzdanje i neovisnostA�jer niste roA�eni da ovisite o drugima, nego da ih nadahnjujete.

foto:A�Dreamstime

MoA?da ste primijetili da lakA?eA�ostvarujete planove kad djelujete samostalno ili u svrhu osobnog rasta.A�NiA?ta se u vaA?em A?ivotu neA�e znaA?ajnije pomaknuti s mjesta dok stojite u neA?ijoj sjeni.

Zastoji i frustracije se javljaju i kad predugo A?ekate neA?ije odobrenje ili slijedite tuA�e upute. U vaA?em sluA?aju ne smije biti ljudi i situacija koji dugotrajno ugroA?avaju vaA?e samopoA?tovanje i osjeA�aj osobne moA�i.

Bik

RoA�enjem u ovom znakuA�postavili ste si zadatak primijeniti svoju zodijaA?ku struA?nost na stjecanje materijalnog obilja. VaA?aA�snaga leA?i u zaraA�ivanju novcaA�teA�ostvarenju opipljivih rezultataA�radeA�i poA?teno i predano.

foto:A�Dreamstime

No sve to ostaje samo potencijal ako prethodno niste razvili i osvijestili osobni sustav vrijednosti. Gledano iz kozmiA?ke perspektive, rijeA? je oA�skupu principa koje cijenite i koji vas motiviraju na ostvarenje konkretnih vrijednosti.

Blagoslovljeni ste talentom stvaranja novca, no iza toga mora stajati odgovoran rad. Ulovite li se u zamku sebiA?nosti, pohlepnosti i A?krtosti, vaA?a vjeA?tina i blagoslov A�e vam biti oduzeti.A�VaA?a misija je uloA?iti trud u konstruktivno koriA?tenje materijalnih resursa.A�

Blizanci

VaA?a misija jeA�razvoj intelektualnih sposobnosti i poticanje drugih da uA?ine isto. Morate zaposliti svoj um uA?enjem, A?ime A�eteA�stimulirati uroA�enu znatiA?eljuA�koja A�e vas zadrA?ati na tome mjestu dovoljno dugo kako biste izvukli ono najbolje, piA?e 24sata.hr.

foto:A�Dreamstime

Vi steA�stvoreni za prenoA?enje znanja i informacija ljudima u svojem okruA?enju. No da bi to bilo moguA�e, potrebno je provesti temeljito istraA?ivanje i steA�i vjeA?tine prenoA?enja znanja.

Ne zaA?uA�uje A?to znate dobro baratati rijeA?ima i postaviti prava pitanja te A?to imate talent za umreA?avanje.A�Da ste zalutali s pravog puta mogu vas upozoriti nezadovoljstvo, dosada i nezainteresiranost. Ako je tako,A�upiA?ite neku edukaciju, istraA?ujte, dijelite svoje misliA�sa svijetom putem druA?tvenih mreA?a, A?ivite svoje intelektualne potencijale…

Rak

U ovom ste A?ivotuA�odabrali istraA?iti svijet unutarnje sigurnosti kako biste utemeljili emocionalnu sigurnost.A�RijeA? je o osjeA�aju pripadanja i prihvaA�anja,A�imanju baze u kojoj se osjeA�amo zaA?tiA�eno.

Fotolia | Autor: Fotoliafoto:A�Fotolia

Blagoslovljeni ste darovima s neba dok pruA?ate potporu onima koji su emotivno izgubljeni. ViA�utjelovljujete arhetip tople majke i briA?nog oca, onih koji A?tite dom i obitelj. U genima vam je zapisanaA�briga za druge, no morate paziti da ne prekoraA?ite zdravu granicu, paziti da seA�vaA?a briA?nost ne pretvori u sputavanje drugih.

Tad se stvaraA�platforma za raA�anje obiteljskih neprijateljstava, pa i borbe za imovinu. Sklopili ste ugovor u kojem je zapisano daA�drugima trebate pruA?iti osjeA�aj pripadnosti, a ne im podrezati krila.A�Kao dijete ste sigurno imali iskustva koja su vas mogla duboko uzdignuti ili povrijediti, aA�sad imate potencijal da iskoristite moA� i pomognete onima koji trebaju pripadanje.

Lav

VaA?a uroA�ena radost, kreativnost, sposobnost da zaigrani poput djeteta slavite A?ivot,A�generatori su sreA�e kojima moA?eteA�motivirati druge da osjete A?aroliju uA?ivanjaA�u A?ivotu. I dok obogaA�ujete vlastiti A?ivot radeA�i ono A?to volite,A�u stanju ste i oplemeniti A?ivote onih koji vas okruA?uju.

McNulty | Autor: McNultyfoto:A�McNulty

ObeA�ali ste svemiru da A�eteA�u svijetu ostaviti osobni peA?at, da A�eteA�A?ivjeti sebe kroz svoje unutarnje dijete, a dijeljenje sebe sa svijetomA�dolazi kroz usavrA?avanje i prepoznavanje osobnih talenata.

MoA?ete biti sjajan uA?itelj, glumac, sportaA?, modni dizajner i sl. Vi ste kao nebruA?eni dijamant koji je potrebno dugo obraA�ivati kako bi zasjao u punom sjaju. Da biste stali ispod reflektora i izrazili svoje talente morate puno raditi.

No kad vam je A?ivot isprazan i bez strasti, oA?ito ste skrenuli s pravog puta.

Djevica

Ljudi vas A?esto traA?e usluge, radite u poslovima vezanima uz zdravlje, prehranu, higijenu, tjelovjeA?bu, A?esto ste pod stresom, preoptereA�eni, aliA�ne odustajete od toga da uvijek morate biti na visini zadatka.

foto:A�StockSnap.io

Povezat A�ete se sa svojim karmiA?kim zadatkom kad uvidite da je A?ivot savrA?en takav kakav jest te da sve A?to vam se dogaA�a ima viA?i smisao.Kad se prestanete A?aliti da je A?ivot teA?ak,A�kad se prestanete osjeA�ati kao rob duA?nosti i odustanete od postavljanja previsokih standarda te prihvatite ono A?to se dogaA�a mudro i smireno, krenut A�ete u ostvarenje svrhe svojeg A?ivota.

KljuA? vaA?eg uspjehaA�nisu naporan rad,A�nuA?no je razvijati sebe intelektualno i duhovno. RazdraA?ljivost, ljutnja i manjak strpljenja znakovi su da ste skrenuli s pravog puta.

RoA�eni ste kako biste drugima pokazali koliko mogu biti sjajniA�te vaA? osobni uspjeh zapravo leA?i u nezahvalnim poslovima, u slomljenim stvarima koje nitko ne A?eli popraviti.

Vaga

VaA? karmiA?ki poziv jestA�drugima pokazati kako se A?ivi predanost u bliskim odnosima.A�Tu stoji iA�velika odgovornost prema sebiA�- biti tu za druge, a ne zapostaviti sebe.

Ne zaA?uA�uje A?to A?esto svoju vrijednost mjerite prema statusu i kvaliteti vaA?ih partnerstva.A�Na nekoj razini instinktivno ste svjesni da uspjeh i sreA�u ne moA?ete postiA�i sami.

foto:A�Pixabay

Pristup vaA?em maksimalnom potencijaluA�ne ovisi samo o vaA?oj spremnosti da se posvetite drugima. Cilj je A?initi to objektivno i pritom ne zaboraviti na ono A?to je vama bitno.

Svemir vam pomaA?e svaki put kad usmjeravate svoje napore na bilo koji aspekt obogaA�ivanja druA?tva.A�A baza je uzajamno poA?tovanje i ravnopravnost. Stoga,A�kad uA�ete u manipulaciju kako biste nekog zadrA?ali u svojem A?ivotu ili krenete kontrolirati druge ili se pak A?rtvovati za druge, znajte da ste zalutali.

A�korpion

Na putu ste A?ivljenja svoje svrhe kad probudite osobnu moA� i nauA?ite njome upravljati.A�Za poA?etak potrebno je steA�i neke lekcije koje vam dolaze kroz upravljanja drugima i njihovim resursima.

Allmoviephoto | Autor: Allmoviephotofoto:A�Allmoviephoto

Potrebno je shvatiti daA�moA� nije vladanje drugima, nego dijeljenje svojih vjeA?tina i znanja.A�Glavni alatA�koji se koristi u ovoj vrsti transformacije jeljubav,A�a to je ono stanje kad intenzivne emocije i uravnoteA?eni um propuA?taju glas mudrog srca. Tad moA?ete probuditi u sebi gotovo A?arobnjaA?ke sposobnosti koje tamu pretvaraju u svjetlost.

Posjedujete veliku moA� i pitanje je koji je najbolji naA?in da je iskoristite.HoA�ete li je usmjeriti na osobni razvoj i pomaganje drugima ili A�ete drugima svojim teA?kim karakterom zagorA?ati A?ivot?

Vi imate sposobnost vidjeti bitku izmeA�u dobra i zla, a upravo se tu za vas kriju najveA�a saznanja. RoA�eni se za istraA?ivanje onoga A?to leA?i ispod povrA?ine, tu ste kako biste otkrili naA?e neiskoriA?tene potencijale.

Strijelac

Smisao pronalazite u strastvenoj potrazi za intelektualnim rastomA�kao svrhom univerzalnog prosvjetljenja. Imate duh istraA?ivaA?a,A�nevjerojatnu sposobnost za pomicanje granica, a svojim primjerom A?irite i horizonte onih oko vas.

OdliA?ni ste u izazivanju naA?ih intelektualnih, duhovnih i fiziA?kih granica.A�Blagoslovljeni ste plemenitim osjeA�ajem pravde, duhovitoA?A�u, pustolovnim duhom i sposobnoA?A�u da vidite A?iru sliku.

foto:A�Dreamstime

VaA?a duA?nost je ulagati u obrazovanje, rasti duhovno, izaA�i iz okvira poznatog, a potom inspirirati druge.A�MoA?ete imati vrlo vaA?nu ulogu u globalnom prosvjetljenju, A?to zahtijeva napuA?tanje sigurnosti vlastitog intelektualnog dvoriA?ta.

Da ste promaA?ili put shvatit A�ete po tome A?to ste prestali ulagati u obrazovanje, premalo A?itate, previA?e vremena troA?ite na isprazne uA?itke…

Jarac

Svemir vam jeA�dao darove kao A?to su ustrajnost, sposobnost preuzimanja odgovornosti, ambicioznost i teA?nja ostvarenju trajnih vrijednosti.A�Ovdje ste kako biste svoje mjesto u druA?tvu ustoliA?ili diA?uA�i se na poziciju autoriteta. Stoga nije A?udno A?to toliko teA?ite zadiviti one koji su po poloA?aju iznad vas.

No vas sudbina zove na sastanak s vlastitim autoritetom koji mora djelovati iz integriteta, dosljednosti i poA?tenja, a ne manipulacije i koristoljublja. Ostvarenje vaA?eg potencijala ovisi o vaA?oj sposobnosti da svijetu pokaA?ete kako se s moA�i odgovorno upravlja i koliko ste u tome dobri.

Allmoviephoto.com | Autor: Allmoviephoto.comfoto:A�Allmoviephoto.com

Svemir A�e vas A?esto testirati kao roditelja ili A?efa, onoga koji vodi. A?esto iza vaA?ih profesionalnih postignuA�a stoji podrA?ka oca ili je pak uspjeh motiviran nedostatkom toga.

No umjesto da traA?ite potvrdu vlastite vaA?nosti od vanjskog svijeta,A�cilj je steA�i unutarnju snagu, samopoA?tovanje i ostvarivati visoke ciljeve. To A�e vam dati osjeA�aj unutarnjeg zadovoljstva, a drugima A�ete pokazati A?to je sve moguA�e ostvariti kad u neA?to uloA?ite vrijeme, trud i znanje.

Vodenjak

Biti svoj, autentiA?an, izraA?avati sebe i pomoA�i drugima da cijene vlastitu individualnost vaA? je karmiA?ki poziv.A�Kad uvidite da je sve A?to postoji na svijetu jedinstveno, poA?inje vaA? izlazak na pravi put.

Kako biste poA?eli A?ivjeti svoju svrhu morate nauA?iti biti tolerantni prema drugima, cijeniti raznolikost i od drugih oA?ekivati ono A?to su u stanju pruA?iti. Kad poloA?ite ispit razumijevanja i prihvaA�anja, smanjuju se konflikti.

foto:A�Dreamstime

Sjajite sobom kad a�?osvjetljavatea�� druA?tvene probleme i organizirate aktivnosti koje su kljuA?ne za solidaran A?ivot u vaA?oj zajednici. Za takva postignuA�a dani su vam karizma i vizija, moguA�nost da se poveA?ete s utjecajnim ljudima i sklopite vaA?na prijateljstva.

Vi ste ti koji se zalaA?u za bolje sutra. Kako biste stigli do te razine iza vas A�e ostati mnogo slomljenih nada, razruA?enih prijateljstava i ranjenog ega. No to jeA�cijena vaA?eg karmiA?kog uspjeha.

Ribe

Tu ste kako biste razvili empatiju, kako biste zaA?titili one u nevolji, kako biste pomogli siromaA?nima, bolesnima ili unesreA�enima.A�VaA? pogled usmjeren je prema nebu, prema svijetu u kojem vladaju mir, ljubav i blagostanje.

Dreamstime | Autor: Dreamstimefoto:A�Dreamstime

I tek kad se s oblaka spustite na zemlju i kad svojim snovima poA?nete davati materijalni oblik, steA�i A�ete onu sigurnostA�koja vam je potrebna da pokaA?ete ljudima kako se dobro dobrim vraA�a te da jedino ljubav i empatija mogu pridonijeti opA�em boljitku A?ovjeA?anstva.

U ime togaA�potrebno je biti jaA?i od svojih strahova, prevladati onaj djeA?ji osjeA�aj krivnje i stida te se osloboditi utjecaja proA?losti.A�Kako biste mogli ostvariti svoju svrhu kroz pomaganje, morate upoznati patnju kako biste je znali iscijeliti, morate upoznati strah kako biste ga pobijedili sigurnoA?A�u, morate biti ranjeni kako biste bili iscijeljeni, prenosi 24sata.hr.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.