Ugradnjom ureA�aja za odsumporavanje u Termoelektrani Tuzla aerozagaA�enje u Tuzli bilo bi umanjeno za 92 posto!

10.01.2018 13:14
tuzla-S1
 

GraA�ani Tuzle u toku zime trpe preveliko aerozagaA�enje. Ovaj problem se ne moA?e rijeA?iti bez pravilnog utvrA�ivanja odgovornih, glavnih uzroka zagaA�enja i naA?ina za otklanjanje aerozagaA�enja. Odgovornost za aerozagaA�enje snosi onaj ko vrA?i A?tetnu emisiju. Odgovornost treba da utvrdi nadleA?na inspekcija za ekologiju i drugi nadleA?ni organi Tuzlanskog kantona, te da pristupi setu mjera potrebnih za sprijeA?avanje ove A?tetne pojave.

Osnovni uzroci aerozagaA�enja u Tuzli su jasni. U Tuzli se godiA?nje spali oko 3.250.000 tona uglja. Od toga Termoelektrana Tuzla spali oko 3 miliona tona uglja godiA?nje, dok individualni objekti spale oko 250.000 tona uglja godiA?nje.A� Procjene govore da je Termoelektrna Tuzla odgovorna za 92 posto aerozagaA�enja prouzrokovanog paljenjem uglja, dok individualni objekti u Tuzli su odgovorni za svega za 8 posto aerozagaA�enja izazvanog paljenjem uglja. Ugradnjom ureA�aja za odsumporavanje u Termoelektranu Tuzla, aerozagaA�enje izazvano paljenjem uglja, bilo u Tuzli umanjeno za 92 posto.Treba znati da prikljuA?kom svih individualnih objekata na daljinsko grijanje u Tuzli, aerozagaA�enje izazvano paljenjem uglja, moglo bi se smanjiti maksimalno za 8 posto.

?????????????????????????????????????????????????????????

Otklanjanje osnovnih uzroka aerozagaA�enja:

UreA�aji za odsumporavanje u Termolektrani Tuzla

Potrebno je insistirati da Elektroprivreda BiH, A?to prije pokrene proceduru nabavke i ugradnje ureA�aja za odsumporavanje u Termolektranu Tuzla, A?ime bi se aerozagaA�enje prouzrokovano paljenjem uglja smanjilo za 92 posto.

Toplifikacija individualnih objekata

PrikljuA?kom objekata na daljinsko grijanje moguA�e je rijeA?iti maksimalno 8 posto ukupnog zagaA�enja prouzrokovanog spaljivanjem uglja. Do sada je Grad Tuzla uloA?io preko 35 miliona KM za prikljuA?ke objekata na daljinsko grijanje. DuA?ina toplovodne mreA?e bila je 67, a sada je 170 kilometara, preko 50 pposto domaA�instava je na daljinskom grijanju, A?to je rekord u BiH. Tuzla je grad u kojem je najviA?e domaA�instava prikljuA?eno na daljinsko grijanje. Kako bi se ovaj postupak ubrzao, donesene su odluke po kojima A�e grad snositi troA?ak prikljuA?ka, ne samo do primarnog voda, kao do sada, nego do zida objekta, A?to A�e troA?ak prikljuA?ka na daljinsko grijanje svesti na troA?ak jednog kotla i peA�i na ugalj ili pelet. Izuzetak su tri mjesne zajednice na kojima se nalazi Termoelektrana i A?ljaA?iA?ta, kojima je sve besplatno. BudA?etima za 2017. i 2018. godinu predviA�eno je da bude rekordna u dovrA?etku zapoA?etih i planiranju narednih projekata toplifikacije, A?to A�e bitno poveA�ati broj korisnika daljinskog grijanja tj.smanjiti broj aerozagaA�ivaA?a u Tuzli.

A�567ebdc4-bc04-4d09-840b-18240a0a0a6d-tuzla-smog-zagadjenje-termoelektrana-previewOrg

A�ta je joA? potrebno…

Sad je potrebno da Tuzlanski kanton donese proA?le godine predloA?eni Zakon, kojim A�e natjerati firme koje zagrijavaju velike poslovne zgrade ugljem, naftom i sl., da se prikljuA?e na daljinsko grijanje. Time bi se bitno smanjio broj aerozagaA�ivaA?a u Tuzli. Ovo je potrebno zato A?to neki veliki objekti odbijaju da se prikljuA?e na grijanje, nego loA?e visokosumporne ugljeve, naftu i sliA?no, te veoma zagaA�uju zrak.

Da Kanton, uz obezbijeA�enje zakonskog osnova,te poveA�anje broja inspektora, pojaA?a inspekcijski nadzor firmi i domaA�instava, koje svojim naA?inom zagrijavanja ugroA?avaju zdravlje ljudi. I to bi bitno smanjilo broj zagaA�ivaA?a.

-Da se zabrani upotreba taA?no odreA�enih visokosumpornih ugljeva, nafte i sliA?nog, za zagrijavanje objekata, te sve prati inspekcijskim nadzorom i kaznama.

Da drA?avnim, federalnim i kantonalnim zakonima budu privilegovane kupovine vozila na baterije, bio gas, pa i benzin, u odnosu na veoma A?tetni dizel.

Da svi nivoi vlasti daju poticaje za utopljavanje zgrada, jer se na taj naA?in moA?e smanjiti troA?enje energije (loA?enje) za zagrijavanje, do 40 posto.

Kako potpuno i definitivno rijeA?iti problem

Ovaj veoma veliki problem moguA�e je rijeA?iti samo zajedniA?kim planom i realizacijom plana od strane drA?ave BiH, Federacije BiH, Kantona i Grada Tuzla. Do sada je, od svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, najviA?e uradila lokalna vlast Tuzle. Lokalna vlast projekte (toplifikacija, energetska efikasnost, proA?irenje pjeA?aA?ke zone, zeleni val…)realizuje iz budA?eta, kao i uz pomoA� Elektroprivrede, meA�unarodnih organizacija (UNDP. USAID, strane vlade itd), a manjim dijelom i uz podrA?ku Federacije i Kantona.Grad nastavlja pojaA?avati tempo svojih radova na umanjenju aerozagaA�enja.

Iz svega navedenog je vidljivo da bez poduzimanja naprijed opisanih aktovnosti iz nadleA?nosti Vlade Federacije BiH odnosno Elektroprivrede (ureA�aj za odsumporavanje), Federacije i Kantona (zakoni i inspekcijski nadzor), kao i Grada (toplifikacija i druge mjere), ne mogu se postiA�i naroA?iti rezultati.Za sluA?aj sinergije, rezultati mogu biti spektakularni.

(TIP/Autor: Adis JaA?areviA�)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

10 komentara na Ugradnjom ureA�aja za odsumporavanje u Termoelektrani Tuzla aerozagaA�enje u Tuzli bilo bi umanjeno za 92 posto!

 1. Davud

  10. 01. 2018. - 18:08

  Može li mi neko kao laiku pojasnit kako je moguće da zagađenje nije ni blizu ovoliko prisutno ljeti (kada termoelektrana isto radi k'o i zimi), već isljučivo zimi (pitam jer vidim da u ovom, iz ureda gradonačelnika naručenom tekstu pominju TE kao 92% zagađivača grada)?

 2. emmir

  10. 01. 2018. - 19:16

  Iako mrzim uhljebe iz termoelektrane i samu termoelektranu kao zaostalu tehnologiju,isto tako se mora biti iskren pa reci da je za ovaj otrov sto udisemo ipak krivo onih 8% sto navode…maloprije sam disao kroz dzemper navucen preko usta samo da bih dosao do Binga koji je udaljen 100 metara od mog ulaza…

 3. brcanskamalta

  10. 01. 2018. - 20:41

  Ovdje se ponavlja nebulozna prica gradonacelnika kako svo zagadjenje dolazi od TE. Koja isto radi i ljeti i zimi, ali, gle cuda, ljeti ne zagadjuje. A to sto se vlastitim ocima moze vidjeti kako se dimovi s padinskih dijelova Tz spustaju u grad, i to je vjerovatno od TE. Kad se Si Selo ne vidi od Hametove pijace jer je svo u smogu, dimu, zagadjenju vlastitog lozenja, i to je od TE. Kad kuljaju dimovi od nalozenih guma, plastike itd iz dimnjaka s Mejdana, Mosnika, Kule itd. i to je, u stvari iz TE.
  Vjerujmo JI. I tip-u.ba.
  Bice bolje cim TE predje na ljetni rad i nulti nivo zagadjenja, pa cemo sve zvati u Tz na inhalacije i Panonska jezera. Tad smo turisticki grad ciste have.

 4. frkator

  10. 01. 2018. - 23:21

  Ako ZIMI zbog toplotne inverzije i naglog pothlađivanja dimnih plinova i vodene pare, dolazi do naglog padanja bar 20% plinova i taloga u neposrednu blizini TE, to bar TRI puta više utiće na aero zagađenje od nepotpuno sagorjelog, užasnog zagađivaća, MRKOG uglja iz kućnih kotlovnica.
  Dakle, toplotne inverzije su jedan od razloga što rad TE predstavlja veću opasnost zimi.

 5. frkator

  10. 01. 2018. - 23:32

  Treba snimiti i pregledati smjer plinova iz dimnjaka u predvečerje, kada se grad intezivno zagrijava, kada se iznad njega, usljed zagrijavanja, pojavljuje slabo vertikalno strujanje. Šta se dešava, u tom trenutku stvaranja polja nižeg pritiska, iznad grada sa ružom vjetrova? Da li je vidljivo da u kotlinu ulazi i veliki dio dimova sa zapada? Pametnom je i išaret dovoljan!

 6. brcanskamalta

  11. 01. 2018. - 00:51

  TE zagadjuje i Sarajevo. Bar 80 %. Odsumporavanjem se rijesiti problem.

 7. zlatanatlic

  11. 01. 2018. - 06:33

  Neka autor ovog teksta procita komentare ,pa ako nešto skonta neka napiše novi tekst ili neka se izvini za ovaj,manji je grijeh kada priznaš promašaj.
  Ja sve objavljene komentare potpisujem.

 8. frkator

  11. 01. 2018. - 11:29

  U kotlovima TE se, za podršku gorenja, koriste i velike količine mazuta. On se izgleda nigdje ne evidentira. Pored TE i veliki zagađivači fabrike iz sastava Koksare, Sode i Cementare iz Lukavca, takođe utiću na kvalitet zraka i u Tuzli. Direktori svih zagadživača odbacuju krivicu kao da oni prečišćavaju zagađeni i tuzlacima distribuiraju čist zrak, da lakše dišu. Mi smo nezahvalni. Oni nama pomažu, ali da umremo!

 9. frkator

  11. 01. 2018. - 11:48

  Što se tiće kućnih kotlovnica:
  1.tražiti da sve obezbijede upotrebne dozvole (što će zahtijevati projekat izvedenog stanja, te sve potrebne korekcije za ispravan rad),
  2.zabraniti loženje mrkog uglja,
  3.propisati sta se smije ložiti u kotlovima,
  4.izdati uputstvo za ispravno loženje kotlova (zabraniti prigušivanje gorenja koje izaziva veliku emisiju dima),
  5.propisati obavezu čišćenja i održavanje tehničke ispravnosti dimnjaka,
  6.donijeti zakonsku regulativu, sa strogim kaznama za prekršioce,
  7.organizovati osmatranje, te telefone za anonimno prijavljivanje zagađivača i ekipu za brzu intervenciju za gašenje izvora nedozvoljenog prekomjernog zagađivanja, te i kažnjavanja prekršioca…

 10. Anto

  11. 01. 2018. - 14:09

  Pa hajde da makar krenemo od TE i njenog smanjenja trovanja, kao i da se ide po navedenim stavkama (zabrana korištenja loših energenata, priključivanje na CG i sl.)
  Istina je da se zagađenje osjeti čak i tokom ljeta, ali sigurno ne kao zimi.

  Največi trovači po gradu su vidljivi golim okom i svi građani mogu šrstom pokazati na onog ko je redovan u tome. Neka inspekcija radi svoj posao!!!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.