Parlamentarna veA�ina u GV Tuzla: Opozicija predvoA�ena Mirnesom AjanoviA�em zloupotrijebila i ispolitizovala dobru namjeru a�zPokreta za A?ist zraka�?

04.01.2018 20:53
IMG_7947-600x400
 

Parlamentarna veA�ina u GV Tuzla koju A?ine Klubovi vijeA�nika SDP, TA, DF, te vijeA�nik nacionalnih manjina JusiA� NedA?ad i samostalni vijeA�nici Edim KadiA� i Nedim SalibegoviA� smatra da je opozicija u GV Tuzla predvoA�ena Mirnesom AjanoviA�em zloupotrijebila i ispolitizovala dobru namjeru a�zPokreta za A?ist zraka�? A?eleA�i na taj naA?in ostvariti jeftine politiA?ke poene ali i joA? jednu naknadu (pauA?al) za odrA?avanje vanredne sjednice GV Tuzla.

Kako je na temu aerozagaA�enja Gradsko vijeA�e odrA?alo nekoliko redovnih i vanrednih sjednica, sumnjamo da opozicija nema u prvom planu brigu za graA�ane, nego namjeru da samo naplati joA? jedan vanredni pauA?al.

Napominemo da je na rjeA?avanju aerozagaA�enja Grad Tuzla uradio mnogo: naA� toplifikaciji, uvoA�enju zelenog vala, o proA?irenju pjeA?aA?ke zone, a na osnovu SaobraA�ajne studije, ostalim projektima energetske efikasnosti i sliA?no. Ovi projekti realizirani su sredstvima iz budA?eta Tuzle, ali i sredstvima Elektroprivrede, meA�unarodnih organizacija, kantona i, neznatno, Federacije. Od 2001. godine do danas u projekte toplifikacije investirano je preko 35 miliona KM, sa slijedeA�im pokazateljima: prikljuA?eni toplinski konzum poveA�an je sa 160 MW na 228 MW; duA?ina vrelovodne, odnosno toplovodne mreA?e poveA�ana je na 170 km sa postojeA�ih 67 km; umjesto 209 toplinskih podstanica, danas ih je preko 1.000; od 14.000 korisnika 2001. godine, danas ih je 24.000; povrA?ina zagrijavanja je od 970.354 mA? porasla na 1,8 miliona mA?. Tempo prikljuA?enja individualnih stambenih i poslovnih objekata na daljinsko grijanje se pojaA?ava. U 2017. i 2018, godini, budA?etima je za prikljuA?enje na daljinsko grijanje predviA�eno oko sedam miliona KM. Grad Tuzla na ovom problemu radi od 2001., i to sve intenzivnije. ProA?le godine su, na prijedlog parlamentarne veA�ine, donesene znaA?ajne odluke Gradskog vijeA�a, koje A�e u ovoj godini omoguA�iti vlasnicima individualnih stambenih i poslovnih objekata, daleko niA?u cijenu za prikljuA?ak, nego do sada. Po ovoj Odluci, Grad snosi troA?kove dovoA�enja cijevi grijanja do zida objekta, a vlasniku ostaje da kupi mjernu stanicu, unutar objekta, koja je jeftinija od cijene kotla i peA�i na ugalj ili kotla i peA�i na pelet (izuzetak su tri MZ na kojima su Termoelektrana i A?ljaA?iA?ta, koji zato i mjerne stanice imaju besplatno).

Napominjemo i to da Termoelektrana spali oko 3 miliona tona uglja, a domaA�instva oko 250.000 tona, pa prema tome Termolektrana u aerozagaA�enju zraka paljenjem uglja uA?estvuje sa preko 90 %, a individualni objekti ispod 10%. Taman da se na daljinsko grijanje prikljuA?e svi individualni objekti, ostaje aerozagaA�enje od paljenja 3 miliona tona uglja u Termoelktrani. Dakle, A?ta god uradio Grad, bez ugradnje ureA�aja za odsumporavanje u Termoelektranu Tuzla, kvalitet zraka neA�e biti poboljA?an.

Smatramo da to zna i opozicija u GV Tuzla koju predvodi Mirnes AjanoviA�, pa bi bilo logiA?nije da traA?e vanredne sjednice parlamenta Federacije i SkupA?tine Tuzlanskog kantona, ali onda ne bi bilo ni vanredne naknade

Opozicija (BOSS, SDA, SBB i HDZ), po naA?em miA?ljenju, navedenom inicijativom ometa i vrA?i zloupotrebu opravdane graA�anske inicijative a�?Pokreta za A?isti zraka�? iA� skreA�e paA?nju javnosti sa glavnog uzroka aerozagaA�enja.

(TIP/SaopA?tenje za javnost parlamentarna veA�ina u GV Tuzla)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

11 komentara na Parlamentarna veA�ina u GV Tuzla: Opozicija predvoA�ena Mirnesom AjanoviA�em zloupotrijebila i ispolitizovala dobru namjeru a�zPokreta za A?ist zraka�?

 1. Divergent

  04. 01. 2018. - 21:54

  Ne bih se svrstavao niti na čiju stranu u ovom sukobu, ali ću biti racionalan i konkretan.

  Ma šta da je urađeno, kako se u saopćenju piše, rezultati su vrlo siromašni.

  Već od novembra, dok hodam gradskim ulicama, umjesto zraka udišem ČISTI DIM. OTROVNI DIM. Na lokacijama kod željezničke stanice, na Brčanskoj Malti, na Slatini, na Stupinama… stanje je svugdje isto.

  Hajde razjasnimo konačno onu ključnu pravnu stvar:

  NIČIJI privatni interes (čitaj: da neko izgradi kuću, pa da u njoj ima peć u kojoj hajca sve i svašta) NIKAD NE MOŽE I NE SMIJE BITI ISPRED JAVNOG INTERESA (čitaj: javnog zdravlja, odnosno, zdravlja svih nas).

  Da još jasnije definiram:

  nigdje u razvijenom Svijetu, posebno u već odavno ekološki osvještenoj Zapadnoj Europi, niti jedna lokalna zajednica ni pod razno NEĆE dozvoliti gradnju individualnog stambenog objekta (čitaj: kuće), a da za njega ne postoji i dio projektne dokumentacije koji se tiče načina zagrijavanja objekta. Dvije su varijante: ili priključak na opći sistem grijanja (najčešće je to plin) ili alternativni izvor toplinske energije – nikako ugalj !

  Šta to hoće reći ?

  Želiš vlastitu kuću ? Nije problem.
  Sve što ti treba je da je ona priključena na sistem daljinskog grijanja ili da imaš vlastito grijanje koje NE UGROŽAVA javno zdravlje. Znači, platiš pa se klatiš. Ako imaš par desetina hiljada za kuću, onda imaš i par hiljada za neškodljivo grijanje.

  Ono što mi nije jasno je naredno:

  – da li oni koji hajcaju sve i svašta u svojim pećima razmišljaju da će to sutra njima ili njihovoj djeci osigurati karcinom nekog organa, najčešće pluća ?
  – da li oni koji u kante na točkovima sipaju ložu razmišljaju o istom ?
  – da li svi koji kažu da je priklučak na daljinsko grijanje skup razmišljaju o istom ?
  – da li je peć na pelet skup privatni projekat, kada se razmišlja o istom ?
  – da li će u Tuzli KONAČNO u funkciji biti NAJSTROŽA KONTROLA EURO-norme vozila koja se kreću tuzlanskim prometnicama i ograničavanje (čitaj: isključivanje iz prometa) prometa vozila koja ni pod razno ne bi smjela biti na ulicama, obzirom na količinu štetnih materija koju proizvode tokom vožnje ?

  Svađe, sukobi i prepirke između vijećnika u GV neće ama baš išta donijeti građanima.

  A, liječenje oboljelog od karcinoma pluća koji je uzrokovan OTROVNIM ZRAKOM KOJI MI U TUZLI DIŠEMO je tragično, prije svega. I veoma skupo.

 2. osiguranje

  05. 01. 2018. - 10:10

  Mislim da je DIVERGENT sve dobro posložio, ali htio sam da se osvrnem na tvrdnju da je Grad učino mnogo po pitanju ZELENOG VALA. Vozači znaju da je tu opći haos. Samo na svom primjeru, pošto sam skoro svaki dan na točkovima. Kad imam zeleni signal kod zgrade SODASO, kod Tuzlanke (skretanje na Južnu) me dočeka crveni. Kad se upali zeleni kod HIGIJENE me dočeka crveni, kad se upali zeleni kod GIMNAZIJE me dočeka crveni, kad se upali zeleni kod skretanja na Sjenjak me dočeka crveni, pa kad se upali zeleni kod skretanja za Slavinoviće te čeka crveni, pa onda na Semaforu kod skretanje u naselje Slavinovićima, te čeka crveni. Poseban problem je semafor u Slavinovićima za saobraćaj koji dolazi iz istočnog dijela koji traje dvadesetak sekundi. U vrijeme praznika od S.Hana (semafor) do semafora u Slavinovićima treba više od 10 minuta. Nema ni policije da pomogne u regulaciji, a stanica je veoma blizu. E sad, koliko ovakva regulacije doprinosi zagađenju neka se izjasne stručnjaci.

 3. frkator

  05. 01. 2018. - 10:16

  Sve kotlovnice u individualnim stambenim objektima bi morale imati Upotrebnu dozvolu. Da bi je dobile mora postojati Projekat, a on ce definisati snagu kotla, kvalitet dimnjaka, vrstu goriva. Dozvoliti korištenje plina, peleta,drveta, te uglja lignita (sa certifikatom o dozvoljenom sadrzaju sumpora) u zonama udaljenim bar 5km od gradskog jezgra i kotline. Zabraniti loženje mrkog uglja i drigih industrijskih energenata sa puno sumpora, koji zahtijevaju posebne uslove za potpuno sagorjevanje.
  Hitno treba formirati dimnjačarsku službu, napraviti kalendar ciscenja dimnjaka i ventilacionih otvora. Ova Sluzba treba napraviti plan ciscenja i kontrole ovih kanala. Posle toga, po prijavi i uzorkovanju iz lozista i dimnjaka, strogo kaznjavati nesavjesne vlasnike lozista.

 4. frkator

  05. 01. 2018. - 10:29

  Napraviti tim strucnjaka koji ce izvrsiti potrebna mjerenja, te dokazati uticaj termoelektrane Tuzla, Koksare, Fabrike sode, Cementare i drugih industrijskih pogona iz okoline na kvalitet zraka u dolini rijeke Jale. Dokazi, kakvi god bili, moraju biti taćni i neoborivi.Takođe, treba napraviti analizu da li bi gradnja tunela ispod Majevice, na putu za Semberiju, iz Ši Sela prema aerodromu Tuzla, ili na neku drugu stranu utjecalo na ružu vjetrova i provjetravanje tuzlanske kotline.
  “Ne postoje glupa pitanja, samo odgovori mogu biti glupi”!
  POSLIJE TOGA GRADSKA VLAST MORA DONIJETI ODLUKU GDJE CE SE GRADITI INFRASTRUKTURA I NOVA NASELJA, PREMA KOJIMA SE MORA VRSITI MIGRACIJA IZ DOLINE.

 5. smrtfasizmu

  06. 01. 2018. - 17:33

  Nedavno je neko negdje rekao da je naš veliki problem što se svi u sve razumiju, da se kuhari i domari najbolje razumiju u probleme pravne prirode, dok se pravnici najbolje razumiju u probleme zagađenja. I ne samo razumiju, nego i najbolje znaju kako ih riješiti.
  Pa tako u maniru prav(n)ih stručnjaka konstatuju kako je neophodno zabraniti upotrebu uglja za zagrijavanje stambenih objekata. Iako u isto vrijeme nikad u životu nisu potpalili veću vatru od one za prvomajski roštilj, dok je kotao za grijanje za njih viša matematika. Zato bih baš volio vidjeti nekog od samoprozvanih stručnjaka za ekologiju da pokucaju negdje dedi i nani na vrata, koji bajdvej imaju penziju 320 KM, i da im onako samouvjereno saopšte da više ne mogu i ne smiju ložiti ugalj, da moraju nabaviti peć na pelet koja košta cca 2000 KM te od HIFE kupovati pelet za tričavih 500 KM po toni. Platio bih to da vidim…
  Zanimljivo je da stručnjaci za ekologiju zagovaraju ekspresno nametanje zabrana ostalima, dok oni sami istovremeno sjede udobno zavaljeni u fotelje u svojim toplim stanovima. A što je još zanimljivije, njihovi topli stanovi zagrijavaju se loženjem tog istog uglja. Potpuno odsustvo zdravog razuma na djelu. Školski primjer.

  • Divergent

   07. 01. 2018. - 16:44

   Socijalna i samo socijalna država (DAJ, DAJ I SAMO DAJ! HELP BAZNIA! i slično) nas je i dovela tu gdje jesmo.

   320 KM penzije ? Adresa: Bakir, Dragan i Milorad. Pored njih, i svi parlamenti, od državnog, pa do kantonalnog i lokalnog. Znači, svi imaju prste u mućenju ovakve situacije u kojoj penzioneri imaju 320 KM.

   Pravo ? Regulira sve društvene odnose, pa tako i ekologiju, uz nju i sisteme grijanja. Znači, pravnik se mora razumjeti u sve društvene odnose i procese. Nije Pravo, bez razloga, profesija u kojoj se u NORMALNOJ državi, školuju samo izvrsni. Pogledaj, ukoliko želiš umiriti sujetu, pravnu regulativu EU i USA – sve će ti biti jasno. Pravno je reguliran čak i kvalitet tariguza. O zagrijavanju i ekologiji neću diskutirati.

   Živiš u 21. stoljeću.

   Ugalj je već odavno prošlost, kada je u pitanju grijanje individualnih stambenih objekata.

   Sutra, ako ti se, ne daj Bože, desi da popušiš ti ili neko od tvojih najdražih, karcinom pluća… predlažem ti da se osvrneš na komentar koji si ostavio na ovoj vijesti.

   Transparentno da ne može transparentije.

 6. smrtfasizmu

  07. 01. 2018. - 21:54

  Posljeratna Bosna i Hercegovina je sve samo ne socijalna država, tako da nas je tu gdje jesmo dovela isključivo socijalna nepravda, neosjetljivost i nebriga. I kriminal. A kao najbolji primjer nepostojanja socijalne države je (karikiram) dječiji dodatak od 30 KM i penzija od 320 KM s jedne strane i primanja od 5000-6000 KM jednog nepismenog predsjednika Skupštine TK i dodatak na odvojeni život u iznosu od 800 KM za delegate PFBiH. Kriminal je u ovom kontekstu svima poznata manipulacija adresom prebivališta a na taj način delegati su protivzakonito prisvojili stotine hiljada maraka iz budžeta. Medjutim, oni nas nisu doveli tu gdje jesmo. Ali zato jesu dedo i nana koji lože ugalj, baš kao što i karcinom možemo dobiti isključivo zbog zagađenja uzrokovanog loženjem uglja u individualnim stambenim objektima a nikako onim spaljenim u obližnjoj termoelektrani. I baš kao što optužiti maloljetnu djecu i penzionere da su nas doveli tu gdje jesmo vjerovatno mogu samo (kvazi)pravnici tipa Sakiba Softića iz Bosne i Hercegovine. Inače, ne pretvaram se da se pretjerano razumijem u tematiku, i sve do sada živio sam u ubjeđenju da kvalitet toaletnog papira nije regulisan pravno već standardima, no svakako, apsolutno je moguće da nisam u pravu. Kako god bilo, poštovani gospodine, obzirom da ste jednom uvaženom kolegi ovde dužni face-to-face razgovor, sve dok ne obavite taj razgovor sa psihijatrom nemam namjeru s Vama ulaziti u dalju diskusiju.

  • Divergent

   07. 01. 2018. - 23:55

   Da ti ponovim, jer je očigledno da si vrlo ograničenog razmišljanja koje je diktirano isključivo onim što želiš čuti ili pročitati.

   Socijalna država = sadaka država = BejHa.

   Nema veze sa onim što je Švedska, u kontekstu socijalne države.

   Nane i dede glasaju skoro pa 25 godina za iste koji su im osigurali dostojanstvene penzije od 200-300 KM.

   Glas na izborima za paketić sastavljen od kile kafe i kile kocke, litre ulja i koju kilu brašna.

   I, ja trebam žaliti zbog toga što nane i dede imaju takve penzije ? Apsolutno NE ! Svako je krojač svoje sudbine.

   Ekološko Pravo.

   Zbog njega se u razvijenom Svijetu dobivaju PRIVATNI sporovi teški DESETINE MILIONA (dolara, eura i tako dalje). To su ti oni sporovi kada te truje termoelektrana, kada te truje hemijska industrija, kada te truje trgovačka mreža. Ako se budem dovoljno naoštrio, a nisam daleko od toga, ugledaću se na ono što se radi u Svijetu.

   Rekao sam ti: sujeta ti je ogromna. To je tvoj i samo tvoj problem koji je vrlo teško riješiv. A, možda i nije. Znaš gdje se može sa sujetom ? Pretpostavljam da znaš.

   Da zaključim: sreća je pa postoje ljudi koji više neće dozvoliti da ih svakodnevno trovanje odvede u preranu smrt.

   Ti i tebi slični koji ispoljavaju kvazi-solidarnost koja nema logičnu vezu sa onim što je srž teme, slobodno mogu (a) otići u TE Tuzla, popeti se na vrh dimnjaka i uživati, (b) isto to uraditi na nekom dimnjaku individualnog privatnog objekta u kojem se spaljuje ugalj sa ogromnim sadržajem sumpora, gume, cipele i ostali visokokvalitetno gorivi sadržaj ili (c) poturiti se pod auspuh kante na točkovima koja emituje nenormalne količine otrova. U tome vam želim PUN uspjeh.

 7. bolan ili ba

  08. 01. 2018. - 12:06

  Rješenje problema zagađenja je vrlo jednostavno:

  – ugasiti Termoelektranu (radnike otpustiti, ko ih je zaposlio tu naći će im mjesta negdje drugo)- ne radim tu pa me boli briga
  – stanovi i individualni objekti da se isključivo griju na struju- ja se već grijem na struju pa mi svejedno
  – zabraniti sve dizele i benzince, samo vozila na prirodni gas da se mogu voziti u gradu- ja već imam vozilo na plin

  Obzirom da nisam niti penzioner niti nezaposlen, briga me kako će se oni snalaziti.

  • fontana-sa-slatine

   08. 01. 2018. - 17:25

   Rjesenje ti je idiotsko:

   – cuj ovo zabraniti automobile u gradu ? To je najidiotskija izjava koju sam cuo u mom zivotu

   – auto je potreba ( ti ako mrzis ljude s automobilom, javi se Sladjanu Ilicu na pregled u Dom zdravlja Tuzla na pregled kod psihijatra)

   – u inostranstvu ti imaju pune ulice krcate automobila i pazi ovo zrak je cist kao na Bjelasnici a nema vjetra … a zasto ?

   Zato sto tamo ljudi ne puse cigarete, nema dimnjacara kod ovih kuca, i automobili su ispravni tehnicki (nema dima i slicno)…

 8. bolan ili ba

  09. 01. 2018. - 07:54

  “Obzirom da je razumijevanje sarkazma rezultat složenih kognitivnih procesa, sarkazam nije ‘’jača strana’’ osobama sa povredama glave, demencijom ili autizmom.”

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.