Vlada TK: Definisani izvori sredstava za poticaje u zapošljavanju, prijem u radni odnos 48 asistenata u Univerzitet u Tuzli

08.04.2014 14:25
 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o poticajima za zapošljavanje, pokretanje proizvodnje u privrednim subjektima i socijalnom zbrinjavanju lica koja su ostala bez posla. Zakon je proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona za razmatranje i donošenje po hidnom postupku. Zakonom se utvrđuju izvori sredstava za poticaje u zapošljavanju i intervencije u privrednim subjektima, svrha za koju se sredstva iz tih izvora koriste, instrumenti obezbjeđenja, kao i pitanje nadzora nad provođenjem ovog zakona.

Cilj Zakona je smanjenje nezaposlenosti i oživljavanje proizvodnje na području Tuzlanskog kantona. Na području Kantona po podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje ima oko 99.500 osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje. Također, za veliki broj osoba koja su u radnom odnosu godinama nisu uplaćivani porezi i doprinosi. Namjera je, također, da se iz sredstava predviđenih ovim Zakonom podstakne pokretanje proizvodnje i počne rješavanje nagomilanih problema vezanih za status radnika u privrednim društvima u kojima nije moguće trenutno pokrenuti proizvodnju. Za provođenje Zakona biće potrebno obezbijediti finansijska sredstva iz dvije komponente i to sredstava solidarnosti prikupljenih od dobrovoljnih priloga zaposlenih osoba na području Kantona i sredstava iz Budžeta Kantona i drugih izvora. Sredstva će se voditi na posebnom podračunu JRT kao namjenska sredstva.

Vlada je utvrdila Smjernice i ciljeve rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Fokus rada Vlade TK do kraja mandatnog perioda u 2014. godini jeste zapošljavanje, očuvanje postojećih radnih mjesta, otvaranje novih radnih mjesta, pokretanje proizvodnje u preduzećima gdje postoji ekonomska opravdanost i socijalno zbrinjavanje obespravljenih radnika privatiziranih preduzeća (Konjuh d.d. Živinice, Dita Tuzla, i drugi) koja su donedavno predstavljala nosioce privrednog razvoja Tuzlanskog kantona. Ovaj proces bit će realizovan kroz instrument Fonda za zapošljavanje koji će se sastojati od komponenti solidarnosti i budžetskih ušteda. Fond će doprinijeti novom zapošljavanju i postati primjer dobre prakse kako osigurati i usmjeravati sredstva za stvaranje nove vrijednosti na Kantonu. Formiranje i djelotvornost Fonda bit će razvijani u okviru socijalnog dijaloga i socijalnog konsenzusa, neophodnih za očuvanje socijalne kohezije društva. Budući da se Tuzlanski kanton nalazi u najvećoj socijalnoj i ekonomskoj krizi nakon rata, sigurnost, pravednost, solidarnost, zapošljavanje i općedruštveni napredak TK, a samim tim i svih njegovih građana temeljni su ciljevi i principi na kojima će Vlada graditi politiku i rješenja za novu zaposlenost i ekonomski rast u pravednijem društvu. Ta rješenja bit će temeljena na tri osnovna stupa kao što su zaposlenost i ekonomski rast temeljen na stvaranju novih vrijednosti, manja i djelotvornija javna potrošnja i mijenjanje sistema društvenih vrijednosti kao i odlikovanje Vlade pravednošču, transparentnošću i nekorumpiranošću. Sve politike i programi bit će istovremeno provođeni u tri faze. Prva je sanacija naslijeđenih problema, nakon toga slijedi pokretanje novog stvaralačkog ciklusa i naposljetku korištenje novostvorenih vrijednosti prema novim principima.

Mjere za snižavanje cijene lijekova

Vlada je usvojila Informaciju o stanju u oblasti lijekova koji se propisiju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK sa posebnim osvrtom na cijene lijekova i prijedlog mjera i aktivnosti. Ovom prilikom upućeno je pismo Ministarstvu civilnih poslova BiH, Vladi Federacije BiH, Federalnom Ministarstvu zdravstva te Kolegiju Skupštine TK kojim Vlada Tuzlanskog kantona traži da što hitnije poduzimu sve neophodne aktivnosti iz svoje nadležnosti za realizaciju mjera predloženih u navedenoj Informaciji, te da u roku od 7 dana obavijeste o poduzetim aktivnostima.

Trenutno je na snazi esencijalna lista lijekova, u čijem sastavu se nalazi A-lista i B-lista lijekova donesena tokom 2012.godine na kojoj su 232 lijeka. Cijene lijeka utvrđene su Odlukom Vlade TK na osnovu predhodno provedenog postupka ispitivanja tržišta. Vidljiv je kontinuirani rast potrošnje lijekova u periodu 2011-2013. godina na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno porast potrošnje sa 37.132.801 KM na kraju 2011. godine na 38.768.469 KM na kraju 2013. godine. Zbog nedovoljnih finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je 1.4.2014. godine uputilo dopis svim proizvođačima lijekova i farmaceutskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini kojim je zatraženo da u cilju ispitivanja tržišta lijekova u Bosni i Hercegovini (sa aspekta cijena lijekova) da u roku od dva dana dostave izjašnjenje da li su spremni vršiti isporuku lijekova, koji se nalaze na Listi esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona, po cijenama nižim za 10% u odnosu na postojeće. Većina pristiglih odgovora pokazala je spremnost za isporuku lijekova po nižim cijenama.

Prijem u radni odnos 48 asistenata u Univerzitet u Tuzli

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti Univerzitetu u Tuzli za raspisivanje konkursa za prijem 36 asistenata i 12 viših asistenata na puno radno vrijeme. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Naučno-nastavnih /umjetničko-nastavnog vijeća-fakulteta/Akademije. Konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa sa saradnicima, asistentima i višim asistentima bit će raspisan za brojne naučne/umjetničke oblasti odnosno nastavne predmete.

Urađen program razvoja zaštite i spašavanja

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2013. do 2017. I uputila ga u skupštinsku proceduru. U periodu od 2013. do 2017. godine, na području TK, planirano je da se za razne projekte, aktivnosti i zadatke, koji su od najšireg značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, utroši 137 miliona KM.

Program razvoja predstavlja okvirni i osnovni dokument strateškog karaktera kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu odrediti pravci razvoja zaštite i spašavanja kroz realizaciju konkretnih planova i projekata iz ove oblasti, uskladiti funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja u TK između nosilaca ovog sistema. Vlada je donijela Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite za čijeg je komandanta imenovan ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Samid Šarac.

Plan proljetne sjetve u 2014. godini

Vlada je prihvatila Plan proljetne sjetve u 2014. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovim planom predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 50.115 ha. Površine koje se planiraju zasijati u proljetnoj sjetvi veće su u odnosu na prošlu godinu za 480 ha, odnosno za 0,97%. Žitarice će biti zasijane na površini od 22.394 ha, što iznosi 45 % od ukupnog plana sjetve , a što je više za 15 ha u odnosu na 2013. godinu. Što se tiče povrtnog bilja, krompirom se planira zasaditi 7.240 ha, što predstavlja 14% od ukupnog plana, a što je za 167 ha više u odnosu na prošlogodišnji plan. Ostalim povrtnim biljem bit će zasijano, odnosno zasađeno 4.814 ha što je za 4 ha više u odnosu na prošlu godinu. Za krmno i industrijsko bilje planirane su površine od 15.215 ha što je za 449 ha više u odnosu na plan iz 2013. godine, odnosno za 3 %.

(Danas.info)

 

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

17 komentara na Vlada TK: Definisani izvori sredstava za poticaje u zapošljavanju, prijem u radni odnos 48 asistenata u Univerzitet u Tuzli

 1. legalista

  08. 04. 2014. - 21:41

  Poceli su sa prijedlozima Zakona koji ce, naravno, ostati mrtvo slovo na papiru. O kojim crnim ustedama u budzetu govore kada je TK u deficitu? Zasto nisu objavili tekst Zakona, pa da vidimo sta nam to kroje. Bojim se da ce njihov “dobrovoljni” Fond solidarnosti za nezaposlene postati obavezna stavka na platnim listama. Kroz Zakon ce nametnuti jos jedan harac na plate ljudima.
  Drugo, cijene lijekova jesu najvise u regiji. Tesko da ce se bilo ko moci suprotstaviti farmaceutskoj mafiji koja je potkupila politiku (kao da je njih tesko kupiti) i sve ostale koji su u njihovom prehrambenom lancu.
  Daj Boze…

 2. Guest

  09. 04. 2014. - 09:19

  Ne može !
  Stavka 1: 99.500 nezaposlenih
  Stavka 2:

 3. NištaOsimRealnosti

  09. 04. 2014. - 09:32

  Ne može !

  Stavka 1: 99.500 nezaposlenih

  Stavka 2: za veliki broj osoba koje su u radnom odnosu, godinama nisu uplaćivani porezi i doprinosi

  Razrada:

  Ad 1. Nezaposlenost ne nastaje sama od sebe, niti trenutno, tj. u kratkom vremenskom intervalu. Za nastanak nezaposlenosti postoji odgovornost bivših vladajućih struktura.

  Ad 2. Neuplaćivanje doprinosa od strane poslodavaca je, de facto, kazneno djelo. Ma kako ga neko karakterizirao i ma kako neko tumačio zakon i ma kakva trenutna zakonska rješenja bila.

  Remedija (lijek):

  Ad 1. Pozvati na odgovornost, ne samo de facto, nego i de iure, sve prošle garniture vlasti koje su nezakonitim postupcima i donošenjem zakonskih rješenja u svoju korist doprinjele eksplozivnom trendu rasta nezaposlenosti, te na Općim izborima u oktobru simbolično kazniti stranke koje su učestvovale u kreiranju ovako visoke stope nezaposlenosti – ni pod cijenu života ne davati im glas.

  Ad 2. Napraviti zbirni pregled svih slučajeva gdje su radnici u radnom odnosu, a nisu im uplaćivani doprinosi od strane poslodavca. Nakon toga, kroz nova zakonska rješenja koja su u međuvremenu kreirana, retroaktivno sankcionirati rukovodne osobe čijim nečinjenjem ili propuštanjem je došlo do povrijede obaveze uplate doprinosa, a radnicima uplatiti neuplaćene doprinose oduzimanjem imovine osoba koje su dokazano odgovorne za povrijedu obaveze uplaćivanja doprinosa.

  Ja NEĆU DOZVOLITI bilo kakvo odvajanje od moje plaće za neki fond “solidarnosti” – čitaj “fond za punjenje popraznih džepova novih i starih političkih debila” i njihovih “namještenika”.

  Bahrija grdno si se zajebao ako si mislio da će ti ta ideja proći glat ! Što se tiče tvojih Bašigovaca, otvori ako hoćeš 50.000 novih radnih mjesta, no, u moju plaću nećeš dirati. Desi li se prisila, moj put je jednostavan: tužba.

  • SuQ

   09. 04. 2014. - 10:06

   Jutro.
   Nemoj se nervirati.
   Samo hoću reći kako smo bili u pravu što se tiče ovog pekara.
   Pamtim to, kao da je bilo danas, kad smo ga lijepo okarakterisali i napisali neke stvari za koje se vidi da smo bili u pravu a neki su ga živo branili.
   Eto, ne dam ni ja od svoje plate ni fening.

   • NištaOsimRealnosti

    09. 04. 2014. - 10:09

    Jutro. 🙂

    Vrijeme je diskasting dibidus ! Osjećam se izričito eventualno. :bljak

    Ne nerviram se.

    Sjeti se, Bahrija mi je bio profesor i znam ga u dušu. Rekao sam na startu ko je i šta je. Onim koji ga zdušno podržavaše očitasmo bukvicu. No, ipak su (privremeno) u prednosti u odnosu na nas. No, izgubljena bitka nije i izgubljeni rat. Oktobar lagano i sigurno slijedi.

    • SuQ

     09. 04. 2014. - 10:30

     Slažem se i sa ovim.
     Bašigovci-centar kantona.
     I ja sam bljakava.
     Najradije bih kući iste sekunde da ikako mogu.

     • NištaOsimRealnosti

      09. 04. 2014. - 10:31

      Slušam Senny M i Tuc Tuc, tako da sam plaho bolje raspoložen nego maloprije. Follow me. 🙂

 4. tuzlak

  09. 04. 2014. - 09:54

  Treba od nas sto radimo u privatnom sektoru jos uzet da bi administracija se pokrivala. More maaaaaaaaarrssssss. Ko god je zadnje 4 godine primljen u javne ustanove bez konkursa ajmo NOGAAAA. Eto ustede koliko hoces. Dosta supljare, ovi su najgore do sada.

 5. amir

  09. 04. 2014. - 18:37

  Uzece oni I administraciji a sebi ce ostaviti po 3000km,majku vam lopovsku
  Ukinite dnevnice,seminare za ionako nepismene neke referente

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.