Sabahudin Imamović: Općinsko vijeće Tuzla postalo taoc jednog čovjeka

27.11.2013 21:30
 

Informacija Općinskog vijeća Tuzla o razlozima i načinu donošenja Odluke o kreditnom zaduženju Općine od Njemačke kreditne banke za obnovu u iznosu od 12,5 miliona KM kredita i 12,5 miliona KM bespovratnih sredstava, te Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla za poskupljenje usluga, dovelo je do višesatne rasprave na još jednoj sjednici Općinskog vijeća.

Skoro cijela priča odvijala se na relaciji BOSS – SDA, a sve je počelo prijedlogom tačke dnevnog reda od strane BOSS-a. ˝Osuda prevarantskog djelovanja SDA i SBiH zbog obmanjivanja javnosti i manipulatorskog djelovanja u cilju ostvarivanja nemoralnih političkih interesa prilikom usvajanja odluka o kreditnom zaduženju Tuzle kojim se obezbjeđuje oko 25 miliona KM za vodosnabdijevanje˝, početak je pisanog pomenutog prijedloga. Dalje je navedeno da su nakon oktobarske sjednice OV Tuzla na kojoj su odluke o kreditu razmatrane, SDA i SBiH održale press konferencije na kojima je javnosti prezentirano da nisu podržali odluku o poskupljenju vode za 10 posto, a što je bio uslov za dobijanje novčanih sredstava. ˝Navedene političke stranke su istakle, parafraziramo, da nije postojalo dovoljno dokaza o obavezi povećanja cijena vode nametnute od strane vlada i banaka Švicarske, Njemačke i Austrije˝, navedeno je u prijedlogu tačke dnevnog reda od strane BOSS-a.

˝Time su navedene političke stranke slagale javnost i pokazale nezabilježenu drskost i politički bezobrazluk u obmani građana, u pokušaju nemoralnog ostvarivanja političkih interesa, predstavljajući se kao dobročinitelji u smislu da su podržali da Tuzla dobije 25 miliona KM za vodosnabdijevanje, ali da nisu dali podršku za povećanje cijene vode, a kako bi time stvorili opšte nezadovoljstvo kod javnosti prema ostalim političkim strankama koje su savjesnim i dosljednim djelovanjem čestito ispunile obavezu zaštite interesa građana bez obzira na posljedice tereta odluke˝, dalje je navedeno iz BOSS-a.

Tokom rasprave vijećnici SDA-a su dva puta napustili sjednicu, a prije prvog napuštanja vijećnik Sabahudin Imamović (SDA) je kazao: ˝Da je Općinsko vijeće istinski predstavnik građana općine Tuzla ovakva tačka ne bi bila prva tačka redovne sjednice, nego bi prva tačka vjerovatno bila Analiza rezultata poskupljenja odvoza smeća jer to direktno dira u suštinu potreba i problema građana. Uvrštavanjem ove tačke je pokazano da je ovo Vijeće postalo taoc jednog čovjeka. Prvi utisak je da se na mala vrata želi uvesti nekakav verbalni delikt. Smatram da živim u slobodnom društvu gdje treba da ljudi slobodno misle i govore, to je jedna tekovina demokratizacije. Imamo više političkih stranaka, neka svako izabere svoju stranku koja odražava njegove poglede prema svijetu. Glasali smo kako smo glasali i ništa nismo slagali i ništa nismo pogrešno uradili. U maju smo glasali za odluku, istina je nije tada bilo odluke Nadzornog odbora o povećanju cijena od 10 posto, istovjetan tekst odluke u oktobru i ponovo smo za tu odluku glasali. Zato što je dobro to kreditno zaduženje iako smo principijelno protiv kreditnih zaduženja, a mogli smo da ne glasamo, opozicija smo. Većina je preuzela odgovornost vođenja ove općine. Nije vlast samo slast, valja nekada donijeti nepopularne odluke˝, kazao je Imamović.

Informacija je jednoglasno usvojena bez prisustva vijećnika SDA, a doneseni su i zaključci. Između ostalog zaključeno je da će ulaganje sredstava od 25 miliona KM imati za rezultat smanjenje gubitaka u mreži vodosnabdijevanja, izmjenu dotrajale vodovodne mreže, subvencioniranje vodomjera u kolektivnim i individualnim objektima stvorit će se uslovi i omogućiti će se smanjenje računa za vodu, te će se riješiti pitanje vodosnabdijevanja za sve građane Tuzle.

Također, OV Tuzla je zaključilo da nikada nije dovodilo u pitanje slobodu izražavanja vijećnika i slobodu glasanja. ˝Općinsko vijeće zarad istinitog i objektivnog informisanja javnosti poziva sve političke subjekte u OV Tuzla da postupe fer i pošteno i ne zlouoptrebljavaju projekat vodosnabdijevanja koji realiziraju Općina Tuzla i KFW u politikanske svrhe, te s ciljem postizanja nemoralnih političkih poena ne dezinformišu građane, što ima za posljedicu urušavanje digniteta OV-a što je urađeno nakon posljednje sjednice čime je javnost dovedena u zabludu˝, navedeno je u zaključcima.

JKP Komunalac Tuzla: Smanjenje cijena usluga dovelo bi u pitanje funkcionisanje preduzeća

Primljena je k znanju Analiza rezultata primjene Odluke nadzornog odbora JKP Komunalac Tuzla o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području Tuzle, a sve s ciljem zaštite privrednih subjekata i građana. ˝Osporavanje novog načina obračuna i eventualnog vraćanja na stari način obračuna cijena usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla, onemogućilo bi prije svega pozitivan finansijski rezultat preduzeća, te trenutni kvalitet usluga bi zasigurno bio doveden u pitanje. Napominjemo, da se u visinskim zonama i udaljenim mjesnim zajednicama odvoz smeća vrši dva puta sedmično, kontejneri u gradskoj zoni se prazne tri puta sedmično, dok uža jezgra grada se vozi svaki dan, čak i praznicima˝, navedeno je u Analizi.

Rečeno je da ukoliko dođe do vraćanja starog načina obračuna cijene usluge, JKP Komunalac Tuzla bit će prinuđen da smanji broj odvoza komunanog otpada, a također će biti dovedeno u pitanje i samo održavanje osnovnih sredstava za rad, kao i broj izvršilaca. Napomenuli su i da bi u pitanje bilo dovedeno i servisiranje kreditnih obaveza preduzeća. ˝Dobro i uspješno poslovanje našeg preduzeća bi svakako otvorilo mogućnost novih ulaganja, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšalo kvalitet življenja građana Tuzle, očuvanje zajedničke životne sredine, što sve skupa predstavlja primarne ciljeve našeg preduzeća, a isti se uklapa i u ciljeve razvoja općine Tuzla˝, naglašeno je u Analizi.

Više ulaganja u sport s viših nivoa vlasti

Općinsko vijeće je razmatralo i Informaciju o podršci Općine Tuzla amaterskom i profesionalnom sportu u 2012. godini sa prijedlozima mjera, te Informaciju o stanju u tjelesnoj kulturi i sportu u TK u prošloj godini. ˝Ono što možemo zaključiti jeste da situacija u sportu kada je u pitanju općina Tuzla, ali i TK, nije baš sjajna. Jedan od zaljučaka jeste inicijativa prema Vladi kantona da se ispoštuje zakonski minimum o iznosu finansiranja za sport. Ako kažem da se na nivou općine izdvaja skoro 3 posto iz budžeta, a na nivu kantona 0,3 posto, onda to dovoljno govori o odnosu te dvije distance. Općina Tuzla i Općinsko vijeće nisu nadležni da donose odluke, ali mi ćemo uputiti određene inicijative, a jedna će biti i donošenje strategije o razvoju sporta˝, kazao je vijećnik Adnan Sijerčić iz Stranke za BiH.

OV Tuzla je, između ostalog, donijelo zaključak da je s ciljem resocijalizacije osoba s invaliditetom, neophodno dati maksimalnu podršku sportistima i sportskim klubovima invalidnih osoba, te prilagoditi prilaze sportskim i rekreativnim terenima, igralištima i infrastrukturi invalidnim osobama. Vijeće je pokrenulo inicijativu za izmjenu zakonske regulative u oblasti rada kladionica na način da se dio prihoda od kladionica izdvaja za invalidne sportove.

Od federalnih i kantonalnih nivoa vlasti zatraženo je da promijene svoj odnos prema Tuzli kao sportskom gradu u pogledu održavanja i gradnje sportskih objekata, te da u budućnosti ulažu u važne sportske objekte na području Tuzle.

Potrebna preventivna vakcinacija životinja protiv bjesnoće

JP Veterinarska stanica Tuzla je dostavila Informaciju o mjerama zaštite građana od pasa lutalica iz koje kao najzanimljivije izdvajamo da je u cilju potpune kontrole važno provesti registraciju, vakcinaciju i čipovanje svih pasa i mačaka na prostoru općine Tuzla. Istaknuto je da se nažalost sa rješavanjem pitanja napuštenih pasa krenulo sa zakašnjenjem i bez koordinacije između različitih nivoa vlasti. Zbog populacijske i reprodukcijske dinamike pojavio se problem enormnog povećanja broja pasa lutalica. Zbog toga, ističu iz Veterinarske stanice, treba staviti prioritet na preventivnu vakcinaciju životinja protiv bjesnoće. Naglašeno je da su prihodi za provođenje programa mjera preventivne zaštite nezbrinutih životinja iz budžeta Općine Tuzla i namjenskih sredstava Službe za civilnu zaštitu u periodu o 2009. godine do 2013, smanjeni za 150 posto.

Usvojena Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline ˝Solana sjever˝

Razmatrana je i usvojena Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline ˝Solana sjever˝. Riječ je o prostoru od Fabrike obuće Aida prema Robotu u Solani. ˝Tamo postoje dosta dobre lokacije i trebalo bi omogućiti investitorima da tamo grade poslovno – stambene objekte i da Solanu vežemo za Irac i Batvu. Dobre lokacije, dobra prilika za razvoj˝, kazao je na posljendjem Kolegiju načelnik Imamović. Inače, prema Regulacionom planu, to je površina od 10,5 ha, lokacija je definisana sa sjeverne i zapadne strane individualnim stanovanjem naselja Moluhe, prostornom cjelinom Paša Bunar na istoku, te gradskom cestom – sjevernom saobraćajnicom na jugu. Plan se donosi na period do 10 godina.

Usvojen Urbanistički projekat prostorne cjeline ˝Tabašnice – Atik Mahala˝

Također, razmatran je i usvojen Urbanistički projekat prostorne cjeline ˝Tabašnice – Atik Mahala˝. Prostorna cjelina ˝Tabašnice – Atik Mahala˝ definisana je ulicom Kulina Bana na sjeverozapadu, Hendek na zapadu i jugozapadu, Franjevačka na jugu, te Tabašnice,Trg Slobode i ulica Stari grad na istočnoj strani. Ovaj obuhvat zauzima površinu od 4.29 hektara. Prema onome što se govorilo na posljednjem Kolegiju, ‘zaboravljeni’ dio grada bit će pretvoren u stambeno-poslovnu zonu gdje će ponovo ljudi imati gdje da stanuju. `Atraktivna čaršija´ će ići u korak sa trenutnom turističkom ponudom. Izgradnja objekata i uređenje prostora vršit će se nakon realizacije osnovne mreže infsrasturkture, u skladu sa usvojenim Urbanističkim projektom, glavnim projektima objekata i glavnim projektima uređenja terena za pojedinačne mikrokomplekse. Centar Tuzle u narednom periodu krasit će novi hotel za čiju je izgradnju Općina Tuzla već raspisala konkurs.

Spomenimo i to da je Općinsko vijeće Tuzla na početku sjednice održane u srijedu, pozvalo vijećnike iz reda HDZ-a da se vrate i prisustvuju sjednicama. Podsjećamo, vijećnici HDZ-a Ivica Kovačević i Jasminka Mijatović ne prisustvuju sjednicama jer smatraju da su oštećeni po pitanju savjeta mjesnih zajednica. ˝Budući većina u OV Tuzla ima mišljenje suprotno našem, mi ćemo tražiti načina da dođemo do Ustavnog suda gdje ćemo podnijeti zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu. Tek nakon toga donijet ćemo odluku o daljnjem radu u OV Tuzla i u tijelima Vijeća˝, kazao je u septembru Kovačević.

(Danas.info/A.U.)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

7 komentara na Sabahudin Imamović: Općinsko vijeće Tuzla postalo taoc jednog čovjeka

 1. Asfaltna Masa

  28. 11. 2013. - 04:52

  Izbaciti SDA bez rasprave, nazad odakle ste dosli pa tamo uredjujte avlije kako vam pase, i da, pokrenuti inicijativu za zaposljavanje djece iz Grada Tuzle, dosta je vise Banovica, Zivinica, Kladnja, Gradacca, Celica, Tupkovice, Serica, Ljenobuda, Caga, Hemlijasa, Memica, Sapne, Kalesije, Pribitkovica….

  • Davud

   28. 11. 2013. - 14:15

   Interesantno razmišljanje. Bi l’ izbacio i načelnika koji je u Tuzlu stigao iz Islamovca, kod Maoče? 🙂

 2. Muhamed Aganovic

  28. 11. 2013. - 09:20

  Zanima šta se dešava sa JP Direkcija za izgradnju Tuzla, i kada će biti predmet rasprave na Općinskom vijeću Tuzla. Ovo preduzeće bi moglo dati prilog stručnom i ekonomičnom poslovanju, naročito kada se tiče investicija. Osim toga šta je sa pravima zaposlenih, i izmirenja obaveza, obzirom da je Općina većinski vlasnik i da upravlja ovim preduzećem.

 3. ROBINZON KRUSO

  28. 11. 2013. - 20:09

  Thursday, November 28th, 2013

  Kontakt

  Anketa

  Kalesija »

  FOTO »

  BiH »

  Sport »

  Reakcija »

  Globus »

  Webcaffe »

  Nauka »

  FB svijet

  Humor »

  VIDEO

  Početna »
  Učenik u Tuzli izvadio pištolj usred razreda, postrojio ostale đake i rekao da će ih pobiti k'o zečeve!

  Učenik u Tuzli izvadio pištolj usred razreda, postrojio ostale đake i rekao da će ih pobiti k'o zečeve!

  Nezavisni kalesijski Portal

  Pratite Nezavisni Kalesijski Portal na Facebooku

  Puni identitet gospođe koja je poslala ovo pismo poznat je redakciji portala Doznajemo.com. Zamolila ga je da ga zadržimo u diskreciji.

  Slučaj koji opisuje mnogo je gori i opasniji od onoga o kojem je
  prije izvjesnog vremena brujala regija, odnosno od slostavljanja jedne
  tinejdžerke od strane tri druge. Pročitajte, pismo prenosimo u
  cijelosti:

  Zdravo i dobru večer želim svima vama. Kao prvo želim
  ostati anonimna, zbog vlastite sigurnosti života i života moje
  porodice, a i ako mi na emailu piše ime, ne objavljujte ga, molim vas,
  nadam se da me razumijete.

  U tuzlanski MUP se nisam usudila obratiti, iz prostih razloga, jer
  od osobe o kojoj ću da vam napišem neke stvari, amidža radi, po
  informisanju preko radnih kolegica. I pošto smo svi svjesni u kakvoj
  državi živimo, najmanje smo saslušani i zaštićeni.

  Ime osobe o kojoj se radi je Maid Džinić nastanjen u Tuzli negdje
  oko (Brčanske) Malte tačniju lokaciju mi nije kćerka mogla reći, i
  pohađa Mješovitu srednju mašinsku školu u Tuzli. U zadnjih 15 dana moja
  kćerka ide u strahu u školu, zajedno s Maidom u razred, i opisuje mi
  situacije šta sve proživljavaju zbog Maida i još dvojice njegovih
  kolega.

  Prije dvije sedmice je Maid donio vatreno oružje u školu koje je
  izvadio iz svog ruksaka, i na 5-minutnom odmoru između časova nastave
  uperio u moju kćerku i ostatak razreda, rekavši im da svi stanu uza zid,
  a da djevojke okrenu stražnjicu prema njemu, uz koga su stajali njegova
  dva prijatelja… Jedan je stajao pored vrata držeci bravu čvrsto da ne
  bi ko ušao i zatekao ih, dok je drugi stajao kraj Maida i smijao se…

  Po riječima moje kćerke svako od njih je bio svjestan šta se
  dešava, i da vrag može da odnese šalu, rekao je tiho svom prijatelju
  koji je bio blizu Maida… pobit ću ih kao zečeve. A da bi sviju uvjerio u
  razredu da je oružje bilo pravo, izvadio je jedan metak i prisilno
  gurao jednom muškarcu u lice, psujući mu majku mrtvu.

  Nakon što je seansa trajala 3-4 minute Maid je malo glasnije
  rekao da, ako iko ikom ovo kaže, da će biti grdno… Ni sama moja kćerka
  mi to nije odmah priznala, dok kao mati nisam primjetila da nešto nije u
  redu s mojim djetetom kada treba da krene u školu.

  Dok se nismo kao mati i kćerka jedna prema drugoj otvorile i porazgovarale, kad i je sve to ona i priznala.

  Od dana kada je se to desilo kako mi je kćerka priznala, nije
  ništa više bilo, do prije dva dana kada je ponovo izvadio oružje u
  razredu, rekavsi… Samo da znate ko vam je Bog, ako ste slučajno
  zaboravili.

  Svi smo svjesni kakva su vremena došla, i šta se po školama dešava,
  moja kćerka mi je Maida pokazala na Fejsbuku i ujedno mi spasila
  njegovu sliku, da bi se građani a i djeca u školi pazili Maida Džinića,
  zato vas kao Majka molim da ovo prijavite u MUP i da objavite što prije i
  što šire dok nije kasno, za našu djecu.

  Hvala vam

 4. Asfaltna Masa

  29. 11. 2013. - 04:53

  @ Davud, hajde da ti se zahvalim za podrsku i komentar rekoh, nadam se da si uspio pronaci sta tebi odgovara pa da brze bolje nesto kazes izvuceno in konteksta, ali ne smeta, kad smo vec kod trenutnog saziva gradskih poglavara reci cu ti slijedece.Ja od nacelnika imam toliko koristi koliko i ti, i najmanje mi je bitno ko sjedi na celu te KOMUNALNE funkcije, bitno je na koji nacin, u uslovima pod kojim zivimo, vodi moj rodni grad prema necemu sto se moze okarakterisati kao uredjena sredina – za ostalo mogu sam da se brinem, a pod ostalo smatram obezbjedjenje licne i porodicne egzistencije konstantnom borbom koju po meni normalni ljudi obicavaju da uzmu u svoje ruke.Moje politicno opredeljenje je vrlo jasno i decidno – ne interesuje me, jos manje sluha imam za religiju koja se uporno bavi pogresnim stvarima, mjesto joj treba biti u glavama i djelima vjernika a ne po obdanistima, skolama,fakultetima, radnim mjestima, utakmicama, plazama, koncertima…. Nacelnik Opcine ne postoji kao funkcija koja pravi fabrike i otvara nova radna mjesta nigdje, pa ni u Tuzli. Razlog da kreditna zaduzenja kojima se transparentno upravlja kako bi de prosirila mreza vodosnadbjevanja neko koristi za kampanju mi je daleko uzasniji nego parabola da doticnog niko nije vratio nazad da “bere” drva po Islamovcu,Karavlasima i Gornjoj Maoci. SDA treba da prizna pocinjene greske i da pokusa da novom strategijom promovise gradjanske vrijednosti a ne da se pateticno krije iza poskupljnja usluga jer im je zao “naroda” koji su upropastili zadnjih 20 godina. Mi zapravo pricamo o istoj stvari samo sto ti to jos ne kontas, mozda bas u tom kompromisu lezi rjesenje iskorjenjivanja hronicnog nepotizma, legla seljakluka po UNTZ, UKC, BHT, TE, RMU Kreka…….zamisli samo da si ti Michael J Fox i da putujes kroz vrijeme, ti bi mogao da vratis danasnjeg nacelnika da gleda kako Fahreta Jahic vrti hula-hop po Rahicu a ja, ja bih ponistio ukidanje malti i svi sretni.

  • Davud

   29. 11. 2013. - 22:05

   Htjedoh reći samo to da i SDP okuplja tu istu seljadiju (sjeti se i onog što je šamarao žene, kadar SDP-a).

   Pogrešno je zahtijevati izbacivanje jednih ili drugih kad su svi zajedno učesnici organizovane pljačke i yebavanja građana u zdrav mozak. Mene lično ne interesuje jesi li ti iz pičke materine ili iz po’ čaršije ako svoj posao radiš kako treba. Stavljat se na stranu nekog majmuna samo zbog toga što je iz po’ čaršije ili na stranu SDA jer u čaršije dovode provincijalce je pogrešno.

   Mene konkretno SDA ne interesuje ni pod razno, njihov učinak na nivou države, entiteta i kantona je toliko očigledan da bih morao bit malouman da stajem na njihovu stranu. Ipak, SDA u Tuzli nikad nije vladala, pa me u tom kontekstu također ne interesuju kao što me ne interesuje ni šupljiranje crvendaća za koje je SDA (u Tuzli dakle, ne pričam sad o drugim nivoima vlasti) kriva za sve – dakle stranka koja ovdje nije (i neće) vladala je crvendaćima kriva za lošu situaciju u gradu. I, što je najžalosnije, narod puši tu priču k'o one s petlje kurac. Razlike između maloumnika-ljubitelja SDA i istih takvih koji naginju SDP-u nema.

 5. Opaska

  29. 11. 2013. - 08:38

  Onako usput: kaže se “talac” a ne “taoc”.

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.