Sabahudin Imamović: Općinsko vijeće Tuzla postalo taoc jednog čovjeka

27.11.2013 21:30
 

Informacija Općinskog vijeća Tuzla o razlozima i načinu donošenja Odluke o kreditnom zaduženju Općine od Njemačke kreditne banke za obnovu u iznosu od 12,5 miliona KM kredita i 12,5 miliona KM bespovratnih sredstava, te Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla za poskupljenje usluga, dovelo je do višesatne rasprave na još jednoj sjednici Općinskog vijeća.

Skoro cijela priča odvijala se na relaciji BOSS – SDA, a sve je počelo prijedlogom tačke dnevnog reda od strane BOSS-a. ˝Osuda prevarantskog djelovanja SDA i SBiH zbog obmanjivanja javnosti i manipulatorskog djelovanja u cilju ostvarivanja nemoralnih političkih interesa prilikom usvajanja odluka o kreditnom zaduženju Tuzle kojim se obezbjeđuje oko 25 miliona KM za vodosnabdijevanje˝, početak je pisanog pomenutog prijedloga. Dalje je navedeno da su nakon oktobarske sjednice OV Tuzla na kojoj su odluke o kreditu razmatrane, SDA i SBiH održale press konferencije na kojima je javnosti prezentirano da nisu podržali odluku o poskupljenju vode za 10 posto, a što je bio uslov za dobijanje novčanih sredstava. ˝Navedene političke stranke su istakle, parafraziramo, da nije postojalo dovoljno dokaza o obavezi povećanja cijena vode nametnute od strane vlada i banaka Švicarske, Njemačke i Austrije˝, navedeno je u prijedlogu tačke dnevnog reda od strane BOSS-a.

˝Time su navedene političke stranke slagale javnost i pokazale nezabilježenu drskost i politički bezobrazluk u obmani građana, u pokušaju nemoralnog ostvarivanja političkih interesa, predstavljajući se kao dobročinitelji u smislu da su podržali da Tuzla dobije 25 miliona KM za vodosnabdijevanje, ali da nisu dali podršku za povećanje cijene vode, a kako bi time stvorili opšte nezadovoljstvo kod javnosti prema ostalim političkim strankama koje su savjesnim i dosljednim djelovanjem čestito ispunile obavezu zaštite interesa građana bez obzira na posljedice tereta odluke˝, dalje je navedeno iz BOSS-a.

Tokom rasprave vijećnici SDA-a su dva puta napustili sjednicu, a prije prvog napuštanja vijećnik Sabahudin Imamović (SDA) je kazao: ˝Da je Općinsko vijeće istinski predstavnik građana općine Tuzla ovakva tačka ne bi bila prva tačka redovne sjednice, nego bi prva tačka vjerovatno bila Analiza rezultata poskupljenja odvoza smeća jer to direktno dira u suštinu potreba i problema građana. Uvrštavanjem ove tačke je pokazano da je ovo Vijeće postalo taoc jednog čovjeka. Prvi utisak je da se na mala vrata želi uvesti nekakav verbalni delikt. Smatram da živim u slobodnom društvu gdje treba da ljudi slobodno misle i govore, to je jedna tekovina demokratizacije. Imamo više političkih stranaka, neka svako izabere svoju stranku koja odražava njegove poglede prema svijetu. Glasali smo kako smo glasali i ništa nismo slagali i ništa nismo pogrešno uradili. U maju smo glasali za odluku, istina je nije tada bilo odluke Nadzornog odbora o povećanju cijena od 10 posto, istovjetan tekst odluke u oktobru i ponovo smo za tu odluku glasali. Zato što je dobro to kreditno zaduženje iako smo principijelno protiv kreditnih zaduženja, a mogli smo da ne glasamo, opozicija smo. Većina je preuzela odgovornost vođenja ove općine. Nije vlast samo slast, valja nekada donijeti nepopularne odluke˝, kazao je Imamović.

Informacija je jednoglasno usvojena bez prisustva vijećnika SDA, a doneseni su i zaključci. Između ostalog zaključeno je da će ulaganje sredstava od 25 miliona KM imati za rezultat smanjenje gubitaka u mreži vodosnabdijevanja, izmjenu dotrajale vodovodne mreže, subvencioniranje vodomjera u kolektivnim i individualnim objektima stvorit će se uslovi i omogućiti će se smanjenje računa za vodu, te će se riješiti pitanje vodosnabdijevanja za sve građane Tuzle.

Također, OV Tuzla je zaključilo da nikada nije dovodilo u pitanje slobodu izražavanja vijećnika i slobodu glasanja. ˝Općinsko vijeće zarad istinitog i objektivnog informisanja javnosti poziva sve političke subjekte u OV Tuzla da postupe fer i pošteno i ne zlouoptrebljavaju projekat vodosnabdijevanja koji realiziraju Općina Tuzla i KFW u politikanske svrhe, te s ciljem postizanja nemoralnih političkih poena ne dezinformišu građane, što ima za posljedicu urušavanje digniteta OV-a što je urađeno nakon posljednje sjednice čime je javnost dovedena u zabludu˝, navedeno je u zaključcima.

JKP Komunalac Tuzla: Smanjenje cijena usluga dovelo bi u pitanje funkcionisanje preduzeća

Primljena je k znanju Analiza rezultata primjene Odluke nadzornog odbora JKP Komunalac Tuzla o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području Tuzle, a sve s ciljem zaštite privrednih subjekata i građana. ˝Osporavanje novog načina obračuna i eventualnog vraćanja na stari način obračuna cijena usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla, onemogućilo bi prije svega pozitivan finansijski rezultat preduzeća, te trenutni kvalitet usluga bi zasigurno bio doveden u pitanje. Napominjemo, da se u visinskim zonama i udaljenim mjesnim zajednicama odvoz smeća vrši dva puta sedmično, kontejneri u gradskoj zoni se prazne tri puta sedmično, dok uža jezgra grada se vozi svaki dan, čak i praznicima˝, navedeno je u Analizi.

Rečeno je da ukoliko dođe do vraćanja starog načina obračuna cijene usluge, JKP Komunalac Tuzla bit će prinuđen da smanji broj odvoza komunanog otpada, a također će biti dovedeno u pitanje i samo održavanje osnovnih sredstava za rad, kao i broj izvršilaca. Napomenuli su i da bi u pitanje bilo dovedeno i servisiranje kreditnih obaveza preduzeća. ˝Dobro i uspješno poslovanje našeg preduzeća bi svakako otvorilo mogućnost novih ulaganja, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšalo kvalitet življenja građana Tuzle, očuvanje zajedničke životne sredine, što sve skupa predstavlja primarne ciljeve našeg preduzeća, a isti se uklapa i u ciljeve razvoja općine Tuzla˝, naglašeno je u Analizi.

Više ulaganja u sport s viših nivoa vlasti

Općinsko vijeće je razmatralo i Informaciju o podršci Općine Tuzla amaterskom i profesionalnom sportu u 2012. godini sa prijedlozima mjera, te Informaciju o stanju u tjelesnoj kulturi i sportu u TK u prošloj godini. ˝Ono što možemo zaključiti jeste da situacija u sportu kada je u pitanju općina Tuzla, ali i TK, nije baš sjajna. Jedan od zaljučaka jeste inicijativa prema Vladi kantona da se ispoštuje zakonski minimum o iznosu finansiranja za sport. Ako kažem da se na nivou općine izdvaja skoro 3 posto iz budžeta, a na nivu kantona 0,3 posto, onda to dovoljno govori o odnosu te dvije distance. Općina Tuzla i Općinsko vijeće nisu nadležni da donose odluke, ali mi ćemo uputiti određene inicijative, a jedna će biti i donošenje strategije o razvoju sporta˝, kazao je vijećnik Adnan Sijerčić iz Stranke za BiH.

OV Tuzla je, između ostalog, donijelo zaključak da je s ciljem resocijalizacije osoba s invaliditetom, neophodno dati maksimalnu podršku sportistima i sportskim klubovima invalidnih osoba, te prilagoditi prilaze sportskim i rekreativnim terenima, igralištima i infrastrukturi invalidnim osobama. Vijeće je pokrenulo inicijativu za izmjenu zakonske regulative u oblasti rada kladionica na način da se dio prihoda od kladionica izdvaja za invalidne sportove.

Od federalnih i kantonalnih nivoa vlasti zatraženo je da promijene svoj odnos prema Tuzli kao sportskom gradu u pogledu održavanja i gradnje sportskih objekata, te da u budućnosti ulažu u važne sportske objekte na području Tuzle.

Potrebna preventivna vakcinacija životinja protiv bjesnoće

JP Veterinarska stanica Tuzla je dostavila Informaciju o mjerama zaštite građana od pasa lutalica iz koje kao najzanimljivije izdvajamo da je u cilju potpune kontrole važno provesti registraciju, vakcinaciju i čipovanje svih pasa i mačaka na prostoru općine Tuzla. Istaknuto je da se nažalost sa rješavanjem pitanja napuštenih pasa krenulo sa zakašnjenjem i bez koordinacije između različitih nivoa vlasti. Zbog populacijske i reprodukcijske dinamike pojavio se problem enormnog povećanja broja pasa lutalica. Zbog toga, ističu iz Veterinarske stanice, treba staviti prioritet na preventivnu vakcinaciju životinja protiv bjesnoće. Naglašeno je da su prihodi za provođenje programa mjera preventivne zaštite nezbrinutih životinja iz budžeta Općine Tuzla i namjenskih sredstava Službe za civilnu zaštitu u periodu o 2009. godine do 2013, smanjeni za 150 posto.

Usvojena Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline ˝Solana sjever˝

Razmatrana je i usvojena Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline ˝Solana sjever˝. Riječ je o prostoru od Fabrike obuće Aida prema Robotu u Solani. ˝Tamo postoje dosta dobre lokacije i trebalo bi omogućiti investitorima da tamo grade poslovno – stambene objekte i da Solanu vežemo za Irac i Batvu. Dobre lokacije, dobra prilika za razvoj˝, kazao je na posljendjem Kolegiju načelnik Imamović. Inače, prema Regulacionom planu, to je površina od 10,5 ha, lokacija je definisana sa sjeverne i zapadne strane individualnim stanovanjem naselja Moluhe, prostornom cjelinom Paša Bunar na istoku, te gradskom cestom – sjevernom saobraćajnicom na jugu. Plan se donosi na period do 10 godina.

Usvojen Urbanistički projekat prostorne cjeline ˝Tabašnice – Atik Mahala˝

Također, razmatran je i usvojen Urbanistički projekat prostorne cjeline ˝Tabašnice – Atik Mahala˝. Prostorna cjelina ˝Tabašnice – Atik Mahala˝ definisana je ulicom Kulina Bana na sjeverozapadu, Hendek na zapadu i jugozapadu, Franjevačka na jugu, te Tabašnice,Trg Slobode i ulica Stari grad na istočnoj strani. Ovaj obuhvat zauzima površinu od 4.29 hektara. Prema onome što se govorilo na posljednjem Kolegiju, ‘zaboravljeni’ dio grada bit će pretvoren u stambeno-poslovnu zonu gdje će ponovo ljudi imati gdje da stanuju. `Atraktivna čaršija´ će ići u korak sa trenutnom turističkom ponudom. Izgradnja objekata i uređenje prostora vršit će se nakon realizacije osnovne mreže infsrasturkture, u skladu sa usvojenim Urbanističkim projektom, glavnim projektima objekata i glavnim projektima uređenja terena za pojedinačne mikrokomplekse. Centar Tuzle u narednom periodu krasit će novi hotel za čiju je izgradnju Općina Tuzla već raspisala konkurs.

Spomenimo i to da je Općinsko vijeće Tuzla na početku sjednice održane u srijedu, pozvalo vijećnike iz reda HDZ-a da se vrate i prisustvuju sjednicama. Podsjećamo, vijećnici HDZ-a Ivica Kovačević i Jasminka Mijatović ne prisustvuju sjednicama jer smatraju da su oštećeni po pitanju savjeta mjesnih zajednica. ˝Budući većina u OV Tuzla ima mišljenje suprotno našem, mi ćemo tražiti načina da dođemo do Ustavnog suda gdje ćemo podnijeti zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu. Tek nakon toga donijet ćemo odluku o daljnjem radu u OV Tuzla i u tijelima Vijeća˝, kazao je u septembru Kovačević.

(Danas.info/A.U.)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.