˝Godina će bit u znaku nastavka mjera štednje˝…

25.01.2010 21:02
 

Koji je najveći neuspjeh Vlade TK u dosadašnjem mandatu, kako očuvati finansijsku stabilnost Kantona, šta će Vlada uraditi po pitanju sve većeg broja nezaposlenih i socijalno ugroženih građana, da li će doći do rekonstrukcije u Vladi TK, samo su neka od pitanja na koje odgovara premijer TK Enes Mujić.


TIP: Protekla godina je bila teška, obilježile su je ekonomska kriza i drastični pad prihoda. Jeste li kao prvi čovjek Vlade TK zadovoljni urađenim u odnosu na ono što je planirano Budžetom?

Zadovoljan sam postignutim rezultatima u 2009. godini ali naravno uvijek može i bolje i više. Slažem se s Vama da ćemo svi prošlu godinu pamtiti po ekonomskoj krizi i drastičnom padu prihoda. Za Tuzlanski kanton možda je najbolja ilustracija Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona za prvih 11 mjeseci 2009. godini koji je Vlada Kantona usvojila ovih dana. Ovaj Izvještaj je pokazao da smo imali za 24 miliona manje prihoda nego što smo imali prihoda u istom periodu 2008. godine.

Kao što znate mi smo već krajem 2008. godine donijeli prvi paket mjera štednje i dosljedno smo ga provodili, i u toku 2009. godine proširivali. Zahvaljujući tome, konstantnoj kontroli rashoda i rebalansiranju Budžeta naši rashodi u prvih jedanaest mjeseci 2009. godine bili su za 25,5 miliona manji nego u istom periodu 2008. godine.

Bez obzira na sve to mi ćemo izvršiti sve ono što je planirano Budžetom i uz manja smanjenja svi oni koji su koristili budžetska sredstva u 2008. godini dobili su podršku i u godini recesije. Prema budžetskim korisnicima, a to su uposleni u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji, pravosuđu i kantonalnoj upravi izmirili smo sve obaveze po osnovu njihovih primanja, a to je najveća stavka Budžeta kantona. S druge strane bit će izmirene sve obaveze po osnovu dopunskih prava boračke populacije, u okviru kojih je samo za stambeno zbrinjavanje više od 6 miliona KM, potom za poticaje poljoprivrednicima, ali i sve ono što jeste život u ovom Kantonu od privrede, poduzetnika do sporta, kulture i nevladinih organizacija.

U socijalnom sektoru smo izmirili sve one zakonske obaveze koje smo dužni bez obzira na stanje u Budžetu. U ovom dijelu samo za zaštitu porodica sa djecom izdvojeno je oko 10 miliona KM, a najviše sredstava isplaćeno je majkama-porodiljama. Nažalost, imali smo probleme sa poštivanjem prava koja su po Zakonu uslovljena likvidnošću Budžeta. To je, nažalost, najdrastičnije došlo do izražaja kada je u pitanju dječiji doplatak za djecu nezaposlenih roditelja. Nasreću i ovo pravo naši građani su ostvarili za posljednja dva mjeseca 2009. godine, a mi činimo sve kako bismo osigurali nesmetanu isplatu dječijih dodataka u 2010. godini.

TIP: Šta bi ste izdvojili kao najveći uspjeh ˝vaše˝ Vlade u dosadašnjem mandatu, a šta kao neuspjeh?

U prvom dijelu mandata Vlade na čijem sam čelu došlo je do značajnog rasta prihoda. Sa zadovoljstvom želim istaći da smo mi, u saradnji sa Skupštinom Tuzlanskog kantona, najznačajniji dio tih sredstava usmjerili u razvoj-u poticaje privredi, poljoprivredi. Ono što smatram značajnijim uspjehom ove Vlade, je da, kada je došlo u drugom dijelu našeg mandata do drastičnog pada prihoda, mi smo izdvajanja za razvoj minimalno umanjili. Tako npr. Tuzlanski kantonm za poticaje poljoprivredi izdvaja više nego svi drugi kantoni zajedno.

S druge strane smatram vrlo značajnim što smo mi prvi počeli sa uvezivanjem radnog staža za radnike koji stiču uslove za penziju, a nisu im izmirene obaveze. Naš model je kao polaznu osnovu preuzela Federacija u potrazi za rješenjem problema neuvezanog staža velikom broju radnika. Kontinuiranom podrškom projektima lokalnih zajednica u svim sferama života približili smo se našem cilju da sve općine Kantona budu ugodne za život građana, a posebno mladih i zbog toga sam izuzetno zadovoljan. Navest ću samo nekoliko projekata: izgradnja zgrade Suda u Kalesiji, podrška izgradnje sportskih dvorana u velikom broju općina, izgradnja zgrade Gimnazije „Ismet Mujezinović” u Tuzli i podrška projektu toplifikacije u Gračanici.

Još bih istakao projekat podrške privrednicima koji je rezultirao novim radnim mjestima, formiranje Garantnog fonda sa NERDOM, koji podržava poduzetnike, pokretanje izuzetno velikog i obimnog projekta rekonstrukcije brane Modrac i formiranje dvije, za građane izuzetno važne institucije, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći i Disciplinskog centra za maloljetnike.

Ono zbog čega žalim jeste što još uvijek nismo uspjeli igraditi regionalnu eko deponiju. To je neuspjeh svih institucija vlasti u Tuzlanskom kantonu, nas u kantonalnoj vlasti koji smo nadležni za određivanje lokcije, sve općine Tuzlanskog kantona koje su formirale preduzeće Regionalna deponija i kreditno se zadužile za ovaj veliki projekat, ali i građana koji nisu dovoljno razumjeli važnost ovog projekta.

TIP: Teško će biti očuvati finansijsku stabilnost Kantona u 2010.godini s obzirom da su procjene ekonomskih analitičara da će ova godina u BiH biti mnogo teža u odnosu na proteklu?

Nakon što smo, u onako teškoj, 2009. godini uspjeli očuvati finansijsku stabilnost Tuzlanskog kantona, ja vjerujem da taj zadatak možemo ispuniti i u ovoj godini. Svoje opredjeljenje da to učinimo i da ostanemo dosljedni mjerama štednje pokazali smo sa Nacrtom Budžeta Tuzlanskog kantona, a učinit ćemo to i sa Prijedlogom Budžeta koji ćemo ovih dana utvrditi i uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona.

Izvjesno je da će nam, kako bismo to ostvarili, i u ovoj godini biti neophodna podrška Međunarodnog monetarnog fonda. Zbog toga je, uz mjere štednje i stalne kontrole realizacije Budžeta, vrlo važno da ostanemo dosljedni u poštivanju preuzetih obaveza iz Aranžmana sa MMF-om. U tome će jedan od ključnih elemenata biti dijalog koji vodimo sa sindikatima budžetskih korisnika i ja očekujemo da će on biti jednako kvalitetan kao što je bio i u 2009. godini.

TIP: Veliki je broj nezaposlenih na području Tuzlanskog kantona, a procjene su da će uslijed teške ekonomske situacije taj negativan trend biti nastavljen i u 2010.godini. Sve više je socijalno ugroženih građana koji traže pomoć Narodne kuhinje ˝Imaret˝. Šta će Vlada TK uraditi po pitanju nezaposlenih, nedavno otpuštenih radnika i socijalnih ugroženih građana TK koji vape za pomoć?

Nažalost u 2009. godine povećan je broj nezaposlenih osoba za oko 3.000 lica. Ohrabruju nas posljednji pokazatelji da nakon pet mjeseci negativnog trenda imamo dva mjeseca uzastopno povećanje ukupnog broja zaposlenih.U septembru i oktobru je u odnosu na avgust ove godine broj zaposlenih povećan za 1.200 osoba. U želji da poslodavcima pomognemo u očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta mi smo u prošloj godini privredi stavili na raspolaganje vrlo povoljnih 5,5 miliona KM sredstava od privatizacije i to je imalo pozitivnog efekta. Podrška privrednim društvima u privatnom vlasništvu iz 2008. godine rezultirala je upošljavanjem 250 osoba. Pola miliona konvertibilnih maraka stavili smo na raspolaganje drvoprerađivačima koje je ekonomska kriza snažno pogodila. Intervencijama iz Budžeta prevaziđeno je niz problema sa kojima se suočava industrija kože i tekstila na ovom području, a kao rezultat vrijedan pažnje svakako treba istaći da smo zajedno uspjeli usvojiti program zbrinjavanja 200 radnika Koksno-hemijskog kombinata Lukavac.

Mi ćemo i za 2010. godinu planirati sredstva kojima ćemo pomagati privredna društva koja nisu privatizovana, a od kantonalnog su značaj da očuvaju radna mjesta. Očekujemo da ćemo u trećem pokušaju prodati Rudnik krečnjaka Vijenac što bi bila vrlo snažna injekcija i privredi, a dobili bismo i značajna sredstva za uvezivanje radnog staža radnicima kojima u jednom broju preduzeća nisu izmirene obaveze. Nažalost, i pored svih naših intervencija sigurno će i u ovoj godini biti građana kojima će trebati podrška kakvu pruža Merhametova narodna kuhinja. Mi istinski cijenimo ono što čine ljudi u Narodnoj kuhinji i u prošloj godini, kada su skoro sve budžetske pozicije bile manje ili više umanjene, pozicija sa koje podržavamo Nrodnu kuhinju „Imaret” ostala je neumanjena. Uvažavajući povećane potrebe građana mi smo krajem godine donijeli i odluku o povećanju te pozicije tako da je iz Budžeta Tuzlanskog kantona za Merhametovu narodnu kuhinju u 2009. godini izdvojeno 565.000 KM. Naša podrška Narodnoj kuhinji sigurno će biti nastavljena i u 2010. godini.

TIP: U prošloj godini plato ispred zgrade Vlade TK je gotovo svakog mjeseca po nekoliko dana bio ˝okupiran˝ nezadovoljnim radnicima posrnulih preduzeča sa područja TK koji su protestovali zahtijevajući ostvarenje svojih prava. Protesti i štrajkovi su rješavani jednokratnim novčanim isplatama u vidu pomoći, kako bi se ˝kupio˝ socijalni mir. Hoćemo li istu sliku gledati i tokom 2010.godine ili Vlada TK namjerava poduzeti konkretne aktivnosti kako bi se riješili ovi problemi?

Ja se ne bih složio da je kupovan ili da se kupuje socijalni mir. U privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, a koja su u kantonalnoj nadležnosti, mi smo obavezni da vodimo brigu o tim privrednim društvima i njihovim uposlenicima. Evo npr. Fabrika obuće Aida, koja je objektivno u najtežoj situaciji, trenutno ima uposlena dva i jedan neuposlen pogon. Mi pomažemo Fabrici da održi postojeću proizvodnju, a do upošljavanja i pogona u Tuzli da i radnici koji ne rade dobiju bar minimalnu pomoć. Sve to činimo sa pozicija resornog Ministarstva na kojima su sredstva planirana upravo za te namjene. Problemi u nekoliko privrednih društava koja su u našoj nadležnosti su složeni i ne mogu se riješiti preko noći. Samo Aidina dugovanja po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja od 1997. do danas su narasla na 12 miliona KM. Taj problem nije nimalo jednostavno riješiti, ali mi smo opredijeljeni da u ovoj godini, nakon što smo uspjeli pronaći rješenje za KHK, uložimo maksimalne napore kako bismo došli do modela uvezivanja radnog staža radnicima Aide.

Što se tiče protesta, njih je bilo svih prethodnih godina i bit će ih i ubuduće. Uvijek ima nezadovoljnih grupa građana koji svoje nezadovoljstvo izražavaju javnim protestima i to je apsolutno demokratsko pravo građana. Međutim, i protekla godina je pokazala da se rješenja mogu pronaći samo razgovorom.

TIP: Na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici, poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona nisu podržali dokument Politika i ciljevi Vlade TK za 2010. godinu. Podršku nije dobio ni izvještaj o ostvarivanju politike i ciljeva u 2009.godini Time je Skupština TK jasno stavila do znanja da Vlada TK nije zadovoljila. Vaš komentar?

U javnosti je pogrešno prezentirano da Skupština Tuzlanskog kantona na godišnjoj Skupštini nije podržala rad Vlade u 2009. godine. Desilo se to zbog činjenice da je Izvještaj o realizaciji ciljeva i politika Tuzlanskog kantona za 2009. godinu u javnosti predstavljen kao Izvještaj o radu Vlade što nije tačno. Spomenuti dokument se zove „Ciljevi i politike Tuzlanskog kantona” i on obuhvata sve ono što i kako želimo ostvariti u određenoj godini svi mi koji obnašamo odgovorne funkcije u vlasti i institucijama Tuzlanskog kantona.

Prezentirajući Izvještaj o realizaciji Ciljeva i politika Tuzlanskog kantona za 2009. godinu ja sam jasno naglasio da su to rezultati koje smo zajedno postigli, a prvenstveno Skupština i Vlada Tuzlanskog kantona, jer npr. usvajanje Strategija razvoja i Strategija zapošljavanja ne može biti rezultat samo Vlade. Nažalost taj Izvještaj je naišao na odbijanje, a da se pritom nisu mogli, argumentovano, demantovat navodi u tom Izvještaju.

Meni je žao što ova dva dokumenta nisu usvojena ali to neće umanjiti naš rad. I Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona imaju svoje programe rada, imamo već spomenute Strategije i za sve one koji hoće kvalitetno da rade neusvajanje Ciljeva i politika neće umanjiti prostor za djelovanje. Inače, mi smo i jedini Kanton koji donosi ovaj dokument.

Nažalost, ova situacija iskorištena je da se mnogo snage i energije usmjeri na priču o povjerenju Vladi. Mislim da nam je, deset mjeseci prije općih izbora, to nepotrebno i da svu snagu trebamo usmjeriti na pripreme Budžeta i suočavanje sa problemima i izazovima koje nam donosi 2010. godina.

TIP: Čelnici kantonalnih ogranaka SDA i SBiH završili su prvu seriju razgovora oko moguće rekonstrukcije Vlade TK. Spominjana su imena ministara koji nisu zadovoljili, kako očekivanja stranačkih lidera, tako i javnosti. U prvom redu pominjalo se ime ministra industrije Sehudina Ograševića. Da li će i u kojoj mjeri doći do rekonstrukcije u Vladi TK?

Kao što sam već kazao, mislim da je u ovom trenutku najvažnije da sve naše snage usmjerimo na usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu te rješavanje problema i suočavanje sa izazovima koje nam već nameće 2010. godina.

TIP: Kako komentrarišete navode CCI-a da je Vlada TK nastojeći da Odluku o visini dječijih dodataka donese nakon usvajanja izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata, zbog razvučene zakonodavne procedure, prekršila važeći zakon i nakon usvajanja Budžeta nije u roku od mjesec dana donijela odluku o visini dječijeg dodatka po starom zakonu do usvajanja novog?

Mi smo očekivali da će usvajanje izmjena i dopuna Zakona, a koje su nam omogućile da u oktobru 2009. godine donsenom odluku o isplati dječijeg dodatka za nezaposlene roditelje, ići mnogo brže.Mi smo za zaštitu porodice sa djecom, a u okviru te pozicije je i dječiji dodatak, izdvojili oko 10 miliona KM prošle godin, od čega skoro 7 miliona je izdvojeno za naknade za porodilje.

Zakon je propisao da će stalna novčana pomoć, novčana naknada za pomoć i njegu do strane drugog lica, smještaj u drugu porodicu, smještaj u ustanovu socijalne zaštite, zaštita civilnih žrtava rata, naknada umjesto plate majkama porodiljama realizovati u punom obimu, a da će se svi ostali oblici zaštite, u okviru kojih je i dječiji dodatak, realizovati u skladu sa likvidnošću Budžeta.Želim napomenuti da se, sve ovo vrijeme, uvećani dječiji dodatak, za djecu sa posebnim potrebama i sa određenim vrstama oboljenja isplaćivao kontinuirano. Ponavljam, pitanje dječijeg dodatka je tema kojom se mi u Vladi bavimo svakodnevno i učinit ćemo sve kako bi ovo pitanje riješili na najkvalitetniji način u 2010. godini.

TIP: Kantonalni sud u Tuzli poništio je oslobađajuću presudu Općinskog suda u Živinicama, tako da ćete se po peti put zbog istog krivičnog djela pojaviti na sudu. Kako to komentarišete?

Prepustimo institucijama da rade svoj posao. Uvažavam nezavisnost pravosuđa i sudski postupak koji je u toku neću komentarisati.

(TIP/A.J.)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.